Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 8. zasedání ZM, 14. 10. 2019

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. října 2019 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 25. schůzi konané 17. 10. 2019 a přijala následující usnesení: 900/25/10/2019 Podněty a připomínky z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Ing. Petru Měřínskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Odpovídá: Ing. Petr Měřínský

Termín: 8. 11. 2019

 Bod PodnětOdpovědná osoba

1/8

Helena Netopilová

Jan Horký

Libor Slováček

K materiálu Nabytí akcí společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.

Na základě svých vystoupení vznesli různé dotazy, na které v průběhu jednání zazněly odpovědi. Zbývá odpovědět otázku, že: údajně obdrželi zástupci některých měst varující dopis od svozových firem před vstupem do této servisní společnosti, dotazuje se, zda jej obdrželo i naše město a pokud ano, chtějí kopii.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Spolek Odpady Olomouckého kraje zaslal primátorovi města jak vyjádření vedení spolku Odpady Olomouckého kraje a náměstka Olomouckého kraje Ing. Milana Klimeše na dopis rozeslaný společností Marius Pedersen obcím Olomouckého kraje, varující obce před vstupem do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje (zaslali i tento dopis).

Viz příloha 2A, 2B.

Z: primátor

T: 8. 11. 2019

2/8

Ludmila Tomaníková

Gratulace jubilantům. Podnět, aby při osobní gratulaci jubilant obdržel kytičku.

Závěr: Podnětem se bude zabývat Komise pro občanské záležitosti, která předloží své stanovisko radě.

Stanovisko Rady: Rada ukládá Komisi pro občanské záležitosti, aby se tímto podnětem ve spolupráci s Kanceláří primátora (ekonomické záležitosti) zabývala a radu o svých závěrech informovala.

Informace: Na komisi bylo odhlasováno, že vzhledem k pracovní vytíženosti členů komise, chtějí zachovat stávající systém gratulací - tedy bez kytky. 

Z: P. Košutek

T: 11/2019

3/8

František Jan Hrabina

Zamýšlená rekonstrukce restaurace Městského domu.  Vyzývá radu, aby se s nájemcem jednalo i o vizáži restaurace.

Závěr: Podnětem se rada bude zabývat.

Stanovisko Rady: Rada ukládá řediteli KIS, aby se tímto podnětem zabýval a radu následně informoval. 

Informace: Z jednání se zástupci provozovatele vyplynulo, že při přípravě rekonstrukce vycházejí z vizualizace, představené zástupcům města ještě před uzavřením smlouvy. V současné době probíhají jednání s bankou ohledně možnosti získání finančních prostředků k realizaci. V průběhu přípravy realizace budou záměry na rekonstrukci představeny radě.

Z: primátor

T: 8. 11. 2019

4/8

Jan Horký

Radnice v Přerově. Bylo by dobré vytvořit samostatnou pracovní skupinu na téma radnice v Přerově, je to jeho podnět pro radu.

Závěr: Podnětem se rada bude zabývat.

Stanovisko Rady: Rada po projednání rozhodla, že pracovní skupina prozatím ustanovena nebude. 

Z: primátor

T: 8. 11. 2019

5/8

Jan Horký

K materiálu Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova

Dotaz, zda se s majiteli domu nejednalo o tom, že by se finančně spolupodíleli. M. Zácha odpověděl, že pokud je to podnět, vezme jej na jednání s sebou. Primátor sdělil, že podnět je zapsán.

Závěr: tato věc bude s majiteli domu projednána.

Informace: Pokud bude investiční akce připravována a bude třeba souhlas majitelů sousedních pozemků, budou majitelé vyzváni, aby se finančně spolupodíleli.  

Z: M. Zácha

T: dle termínu jednání

6/8

Radek Pospíšilík

Městské lesy. Navrhuje, aby sekomise životního prostředí podívala, jak jsou poškozené městské lesy.

Závěr: Podnětem se rada bude zabývat.

Stanovisko Rady: Rada doporučuje Komisi, aby se tímto podnětem zabývala.

Informace: Na schůzi 11. 11. Má komise pozvaného správce lesů (TSMP), nechť je informuje o škodách, stavu lesa, plánu obnovy a potřebách, které by případným usnesením podpořili.

Z: primátor

T: 8. 11. 2019

7/8

Helena Netopilová

Městský dům. Problematika provozní doby a uzavřených toalet.

Závěr:  Podnětem se rada bude zabývat.

Stanovisko Rady: Rada ukládá řediteli KIS, aby se tímto podnětem zabýval a radu následně informoval. 

Informace: Na jednání se zástupci provozovatele bylo dohodnuto, že:

  • Toalety v Městském domě budou v čase od 11 do 14 hodin volně přístupné, mimo tento čas budou uzamčeny a hosté restaurace si budou moct klíče vzít na baru, toalety budou průběžně uklízeny. Na toaletách je tímto opatřením zajištěna čistota, již z minulých let jsou s trvale volně přístupnými toaletami negativní zkušenosti – a to nejen co se týče čistoty, ale také s odcizováním hygienického materiálu a tím s neúměrně vysokými náklady na zabezpečení provozu.
  • K provozní době restaurace bylo konstatováno, že v odpoledních a večerních hodinách je zájem návštěvníků minimální, v případě konání akcí se provozovatel snaží zájemcům vyjít vstříc. S rozšiřováním provozní doby se v současnosti neuvažuje, důraz bude kladen na zajištění občerstvení v návaznosti na konání kulturně společenských akcí.
  • Dále bylo dohodnuto, že zástupci KIS a provozovatele restauračních zařízení v Městském domě se budou setkávat na pravidelných schůzkách a domlouvat se na způsobu zajištění jejich provozu v návaznosti na konání kulturních akcí tak, aby v prostorách kavárny a předsálí bylo občerstvení zajištěno s ohledem na počet návštěvníků. Diskutována byla také kvalita obsluhy a nabídka sortimentu.

Z: primátor

T: 8. 11. 2019

8/8

Helena Netopilová

Propagační a upomínkové předměty města. Podnět, aby se město orientovalo na design z recyklovaných materiálů.Závěr: Podnětem se rada bude zabývat.

Stanovisko Rady: Rada ukládá Kanceláři primátora, aby se tímto podnětem zabývala a využívala i možností pořizování předmětů z recyklovaných či recyklovatelných materiálů. 

Informace Kanceláře primátora: Kancelář primátora při pořizování některých propagačních předmětů již několik let spolupracuje (v případech, kdy je to možné a ekonomicky únosné) s chráněnými dílnami a využívá možnosti využití recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů (např. některé bločky, prupisky, tužky, pastelky, drobné upomínkové předměty, obalový materiál… ). V této praxi hodlá pokračovat.

Z: primátor

T: 8. 11. 2019

9/8

Helena Netopilová

Billboardy (psi z útulku) na ohradě na Velké Dlážce. Tento billboard je zcela potlačen dalšími reklamami, zejména realitních kanceláří. Navrhuje, aby se s tím něco udělalo.

Informace: nejedná se o plochu v majetku města.

Bez dalších sdělení

10/8

Jan Horký

Memorandum s Agelem. Požaduje zaslání textu.

Závěr:  Memorandum bude zasláno.

Informace:

Viz příloha 1

Z: primátor

T: 11/ 2019

Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu.

Přílohy:


14.11.2019 11:31:28 | přečteno 1044x | Ing. Daniela Novotná

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972054
Za týden: 431178
Za den: 72198
Online návštěvníků: 1360
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load