Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 10. zasedání ZM Přerova - 9. 12. 2019

10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 9. prosince 2019, v 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na náměstí T.G. Masaryka v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 29. 11. 2019

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha 1

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh na personální změnu - Kontrolní výbor

ikona souborupříloha 1

2.2

ikona souboruParticipativní rozpočet

ikona souborupříloha 1

2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1435 v k.ú. Žeravice.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Penčice – uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2152/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 2155/1, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 509/2 a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku smlouvy

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 476, p.č. 278, p.č. 125  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně. Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení pozemku p.č. 622/2 vše  k.ú. Čekyně. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2, 783/10, 273/10, 273/11, 271/22 vše v k.ú. Čekyně .

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4 

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 3805/7, p.č. 3805/8 a p.č. 3805/9 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha 1

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. Kozlovice u Přerova prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha 1

3.6.3

ikona souboruSmlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2019 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů

ikona souborupříloha 1

3.6.4

ikona souboruPoskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 16, 17 a 18

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 16, 17 a 18 - dodatek

ikona souborupříloha 1

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

4.5

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku z pobytu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.6

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku ze psů

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.7

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management s.r.o.

ikona souborupříloha 1

4.8

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

5.

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruProjekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

6.2

ikona souboruÚzemní plán města Přerova - změny č. 13, 14 a 15

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání v Přerově“

7.2

ikona souboruSchválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro tonery statutárního města Přerov (2020-2023)“

7.3

ikona souboruAkce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do roku 2020

ikona souborupříloha 1

7.4

ikona souboruAkce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

8.

ikona souboruDotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2020

ikona souborupříloha 1

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruPředání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 1

ikona souborupříloha 1

9.2

ikona souboruZákladní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy 

9.3

ikona souboruZákladní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace projektu Národního programu Životní prostředí

9.4

ikona souboruEkologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického hospodářství

9.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s.

9.6

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

10.

Sociální záležitosti

10.1

ikona souboruAkční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2020

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

10.2

ikona souboruZdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost o individuální dotaci

11.

Různé

11.1

ikona souboruDodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

11.2

ikona souboruIndividuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna

ikona souborupříloha 1

11.3

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

12.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:
2.12.2019 11:21:06 - aktualizováno 10.12.2019 8:00:00 | přečteno 1904x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 32379
Za týden: 626795
Za den: 132951
Online návštěvníků: 1598
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load