Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 11. zasedání ZM Přerova - 3. 2. 2020

11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 3. února 2020, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 24.1.2020 

 Bod  název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  10. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 287  v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3  

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku  p.č. 5533/5 zahrada  v  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2   

3.1.3

ikona souboruNavýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 508/3 v k.ú.  Lověšice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1370  v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.6

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  pozemku  p.č. 1144/2 v k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 5198/84, p.č. 6785/5, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které  náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých  věcí  do majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 606 a p.č. 607 v k.ú. Dluhonice 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5 

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  Přerova do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov

ikona souborupříloha 

3.5.2

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.6.1

ikona souboruSmlouva o budoucí směnné smlouvě - uzavření dodatku smlouvy

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 20

ikona souborudůvodová zpráva 

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace

ikona souborudůvodová zpráva 

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření - převody

ikona souborudůvodová zpráva 

4.4

ikona souboruRozpočtové opatření č. 1 a 2

ikona souborudůvodová zpráva 

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruZměna Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení

ikona souborudůvodová zpráva 

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruPropojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100-0,320)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

6.2

ikona souboruProtipožární zabezpečení Městského domu - podání žádosti o dotaci

6.3

ikona souboruRekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 - podání žádosti o dotaci a záměr zadat veřejnou zakázku

6.4

ikona souboruRekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - podání žádosti o dotaci a schválení záměru zadat veřejnou zakázku

6.5

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“

7.

ikona souboruDotační program C. statutárního města Přerova pro rok 2020

ikona souborupříloha

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruPředfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, Trávník 27 s ekologickým výukovým programem 

9.

Různé

9.1

ikona souboruDodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

9.2

ikona souboruNávrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

9.3

ikona souboruProgram regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

9.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

9.5

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

9.6

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:


27.1.2020 13:54:48 - aktualizováno 31.1.2020 12:08:13 | přečteno 2047x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964357
Za týden: 413544
Za den: 59611
Online návštěvníků: 1533
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load