Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 12. zasedání ZM Přerova - 27. 4. 2020

12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 27. dubna 2020, v 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na náměstí TGM v Přerově


ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 17. 4. 2020

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program 

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů 

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6577/266  a p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města  Přerov –  pozemku p.č. 6245 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu jiná stavba č.p. 666, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.4

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/10 v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/165, p.č. 6868/183 a p.č. 6868/184 vše v k.ú. Přerov na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ikona souborupříloha 1

3.1.7

ikona souboruZáměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. Újezdec u Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 549 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 863 v k.ú.  Újezdec u Přerova. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3 

3.2.4

ikona souboruPřevod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  částí pozemků p.č. 151, p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č.2580/9 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 236/4 v k.ú. Henčlov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10 a p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 666 v k.ú. Žeravice 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.3

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4968/8  v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 211 v k.ú. Penčice prominutím povinností (dluhu) povinnému z předkupního práva 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 509/16, p.č. 509/17 a p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinné z předkupního práva 

ikona souborupříloha 1

3.6.3

ikona souboruSportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 1 k SOHZ, snížení nájemného za movité a nemovité věci, navýšení finanční podpory pro rok 2020

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

ikona souborupříloha 1

3.7.2

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

ikona souborupříloha 1

3.7.3

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

ikona souborupříloha 1

3.7.4

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

ikona souborupříloha 1

3.7.5

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

ikona souborupříloha 1

3.7.6

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

ikona souborupříloha 1

3.7.7

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

4.1.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 4, 5, 6 - dodatek 

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruZáměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení 

ikona souborupříloha 1

4.3

ikona souboruInformace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. 

4.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.6

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově 

ikona souborupříloha 1

4.7

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. 

ikona souborupříloha 1

5.

Rozvojové záležitosti 

5.1

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruÚplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 ve stavbě pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1, oba v k.ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám, z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví statutárního města Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

6.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na akci  „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“

6.3

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“

6.4

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. Petřivalského“

6.5

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3“

6.6

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů Osmek 5 a 7“

6.7

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace Kina Hvězda“

6.8

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruUzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými školami 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

7.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov

7.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace - Tělocvičná jednota Sokol Henčlov

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

ikona souborupříloha 1

9.

Různé

9.1

ikona souboruCestovní náhrady 

ikona souborupříloha 1

9.2

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.4

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
 9.3.1
  
  
  
  
  

20.4.2020 13:22:01 - aktualizováno 24.4.2020 11:47:58 | přečteno 1695x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49973745
Za týden: 422932
Za den: 68999
Online návštěvníků: 1193
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load