Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 13. zasedání ZM Přerova - 8. 6. 2020

13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 8. června 2020, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově
ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 29. 5. 2020
 Bod  název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program 

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  12. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 79/1 a části pozemku p.č. 80 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 356 a p.č. 357 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.4

ikona souboruZáměry statutárního města Přerova – uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích smlouvách kupních, které uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující na převod pozemků p.č. 6505/42 a p.č. 6505/36, oba v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.2.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 151, p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku  p.č.  4929/2  v k.ú.  Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1435 a pozemku p.č. 1436 oba v k.ú. Žeravice.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.5

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice

ikona souboru příloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – částí  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 208/5  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3805/7 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 214/3 a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky 

ikona souborupříloha

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – komunikace  na  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.3.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 5176/50  a p.č. 5207/79 oba v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 65/43 v k.ú. Vinary u Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha 

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 386/5, p.č. 386/22 oba v k.ú. Lověšice u Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.3

ikona souboruDarování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“ 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.4

ikona souboruDodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.6.5

ikona souboruNájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 6634 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.7.1

ikona souboruÚzemní energetická koncepce 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2019 

ikona souborupříloha č. 1 - úvod

ikona souborupříloha č. 2 - důvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 3 - přílohy

ikona souborupříloha č. 4 - výkazy

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

ikona souborudůvodová zpráva

5.2

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2019

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9 

5.3

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

ikona souborupříloha č. 1 - VZ Teplo Přerov, a.s.

ikona souborupříloha č. 2 - VZ VaK Přerov, a.s.

ikona souborupříloha č. 3 - VZ TSMPr, s.r.o.

ikona souborupříloha č. 4 - VZ Přerovská rozvojová, s.r.o.

ikona souborupříloha č. 5 - VZ Sportoviště Přerov, s.r.o.

5.4

ikona souboruPřijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení 

ikona souborupříloha

5.5

ikona souboruNávrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - podpory de minimis č. SML/1609/2019 se subjektem PiTV StarMedia s. r. o. na výrobu tří dvanáctidílných publicistických seriálů 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruÚprava financování podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ – schválení smlouvy o centralizovaném zadávání 

ikona souborupříloha

7.2

ikona souboruRedigitalizace kina Hvězda

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruDohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

8.2

ikona souboruPilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol ve vztahu k médiím“

9.

Různé

9.1

ikona souboruPoskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

9.2

ikona souboruPoskytnutí peněžního daru Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 

ikona souborupříloha

9.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

9.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

9.5

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

1.6.2020 15:57:00 | přečteno 683x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 24651
Za týden: 619067
Za den: 125223
Online návštěvníků: 2006
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load