Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 15. zasedání ZM Přerova - 19. 10. 2020

15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 19. října 2020, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 9.10.2020

 Bod     název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha_1

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace z výboru pro místní části - doprava.

2.2

ikona souboruInformace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté dotace)

2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  14. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1187 v k.ú.  Újezdec  u Přerova 

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha 3

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 49/1 v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č.  5852/1, p.č. 5853/1 a p.č. 5853/2 vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. 450/1  a p.č. st. 304 jehož součástí je stavba č.e. 14 vše v k.ú. Lověšice u Přerova.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/132 a pozemku p.č. 4394/133 oba v k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 676, p.č. 678, p.č. 679 a p.č. 680 vše v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí a p.č. 6698/3, p.č. 6704/11, p.č. 6705/3 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí - změna usnesení

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Žeravice.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 4988/7  a části pozemku p.č. 4988/9 oba v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 593/2 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.3.4

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha_1

3.3.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - objekt občanské vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala) na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí.

ikona souborupříloha_1

3.3.6

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u Přerova – uzavření dodatku č. 2 k budoucí darovací smlouvě

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.7

ikona souboruSměna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – dohoda o skončení budoucí směnné smlouvy a  úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  Přerova do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.6.1

ikona souboruČástečné prominutí pohledávky za odtah a uskladnění odtaženého vozidla

3.6.2

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova

ikona souborupříloha_1

3.6.3

ikona souboruVydržení vlastnického práva paní Ing. M.M. k pozemku p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí ve smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.6.4

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7219 a pozemku p.č. 7257 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinnému z předkupního práva.

ikona souborupříloha_1

3.6.5

ikona souboruSmlouva o přeložkách účelových komunikací

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 17, 18 a 19

ikona souborupříloha_1

4.2

ikona souboruNávrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0454/2020 se subjektem Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov

ikona souborupříloha_1

4.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy.

ikona souborupříloha_1

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejné zakázky „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (stavební úpravy)“, „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (konektivita)“ a „Modernizace a vybudování učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (interiér)“

5.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“

ikona souborupříloha_1

5.3

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ a „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“

6.

ikona souboruDotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021

ikona souborupříloha_1

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

7.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.

ikona souborudůvodová zpráva

7.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost notářky s nabytím nemovité věci

9.

Různé

9.1

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. …/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města Přerova

ikona souborupříloha_1

9.2

ikona souboruDotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

9.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2020

ikona souborupříloha_1

9.4

ikona souboruPoskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

9.5

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

9.6

ikona souboruZměna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

ikona souborupříloha_1

9.7

ikona souboruVzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově.

9.8

ikona souboruJednací řád Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha_1

9.9

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
  
  
  
  
  
  
  
  

12.10.2020 14:35:05 - aktualizováno 12.10.2020 14:54:24 | přečteno 998x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959298
Za týden: 405300
Za den: 59904
Online návštěvníků: 1305
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load