Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 17. zasedání ZM Přerova - 8. 2. 2021

17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 8. února 2021, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 29. 1. 2021 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  16. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č.2

ikona souborupříloha č. 3

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2,  jehož součástí je budova č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-Město, části p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7, částí pozemku p.č. 2883/1 vše v k.ú. Přerov (Trávník 30)

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.5

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6773/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 1656 a  p.č. 1667 všechny v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/20 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.3

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 563 v k.ú. Újezdec u Přerova - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován

ikona souborupříloha

3.3.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha

3.3.5

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5466/13 v k.ú. Přerov a komunikace a veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12 za část pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.6.1

ikona souboruSmlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 23, 24 a 25

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace

ikona souborudůvodová zpráva

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření - převody

ikona souborudůvodová zpráva

4.4

ikona souboruRozpočtové opatření č. 1 a 2

ikona souborudůvodová zpráva

4.5

ikona souboruZáměr přijetí úvěru

ikona souborupříloha

4.6

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o.

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruPodchod cyklostezky pod železniční tratí – dodatek č. 2 smlouvy se Správou železnic

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“ 

6.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

6.3

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 

7.

ikona souboruDotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021

ikona souborupříloha

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruAUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu

9.

Různé

9.1

ikona souboruTechnické zhodnocení majetku již svěřeného příspěvkovým organizacím

9.2

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 2020

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

9.3

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:


1.2.2021 14:05:01 - aktualizováno 5.2.2021 11:01:48 | přečteno 621x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17632
Za týden: 606682
Za den: 66944
Online návštěvníků: 695
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load