Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 18. zasedání ZM Přerova - 12. 4. 2021

18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 12. dubna 2021, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 1. 4. 2021

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupriloha_1

2.

ikona souboruSložení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova

3.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.1

ikona souboru

Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 569/9 v budově bytový dům č.p. 569,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov (Bratrská 24)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov (Strojař)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

4.1.4

ikona souboruZáměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2580/4 v k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

4.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice u Př., k.ú. Bochoř

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

ikona souborupříloha_10

ikona souborupříloha_11

ikona souborupříloha_12

ikona souborupříloha_13

ikona souborupříloha_14

ikona souborupříloha_15

ikona souborupříloha_16

ikona souborupříloha_17

ikona souborupříloha_18

ikona souborupříloha_19

ikona souborupříloha_20

ikona souborupříloha_21

ikona souborupříloha_22

ikona souborupříloha_23

4.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 592 za část pozemku p.č 686/17, pozemky 665/24, p.č. 665/25, p.č. 666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

4.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

4.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č. 1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova

ikona souborupříloha_1

4.3.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/64 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha_1

4.3.2

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/55 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

4.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

4.6.1

ikona souboruTSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 1

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření - převody II

ikona souborudůvodová zpráva

5.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6

ikona souborudůvodová zpráva

5.3

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2020

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

5.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

5.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro JSDH“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a zajištění financování 

6.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propagační a reklamní služby“ 

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruAUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruPŘEROV Cup 2021 - dotace

9.

Různé

9.1

ikona souboruNovela Vnitřního předpis MP Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

9.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

9.3

ikona souboruVzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově

9.4

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

6.4.2021 13:50:09 - aktualizováno 9.4.2021 13:03:38 | přečteno 1233x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447848
Za den: 47240
Online návštěvníků: 1110
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load