Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 19. zasedání ZM Přerova - 7. 6. 2021

19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 7. června 2021, ve 14.00 hodin v zasedací místnosti Smetanova 7 (dvorní trakt) v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 28. 5. 2021

 Bod Téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté dotace)

2.2

ikona souboruPersonální změny – místní výbor Čekyně

2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  18. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod vlastnictví statutárního města  Přerov - pozemků  p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

ikona souborupříloha

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí (sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1596  v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 20)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.8

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.9

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –pozemků p.č. 876, p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.10

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.11

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova - stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, části pozemku p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7 a částí pozemku p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov a zřízení zástavního práva k těmto nemovitým věcem v souvislosti s jejich převodem

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

ikona souborupříloha č. 10

3.3.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.3

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.4

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.5

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - komunikace a částí pozemků p.č. 560, p.č. 226, p.č. 375, p.č. 379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5289/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku p.č. 5290/97 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Dřevočal s.r.o.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.4.2

ikona souboruSměna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - dodatek č. 1

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.4.3

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 za část pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.6.1

ikona souboruStavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ - převod dokumentace a práv a povinností ze stavebního povolení a územního rozhodnutí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky po neúspěšné exekuci

ikona souborupříloha 

4.

ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2020

ikona souboruúvod

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupřílohy

ikona souboruvýkaz

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10

ikona souborudůvodová zpráva

5.2

ikona souboruPřijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

5.3

ikona souboruNávrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, z. s.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

5.4

ikona souboruŽádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední Morava 2021

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

5.5

ikona souboruPoskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci škod po ekologické havárii v řece Bečvě

ikona souborupříloha 

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruPakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“

7.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času

ikona souborupříloha

8.2

ikona souboruKSK Limit, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu

9.

Různé

9.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.2

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2021

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.3

ikona souboruDodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha

9.4

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.5

ikona souboruZměna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.6

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.7

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

 

MATERIÁLY NA STŮL:


31.5.2021 14:35:44 - aktualizováno 4.6.2021 9:32:57 | přečteno 768x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970088
Za týden: 419275
Za den: 65342
Online návštěvníků: 1500
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load