Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 20. zasedání ZM Přerova - 6. 9. 2021

20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 6. září 2021, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 27. 8. 2021

 Bod Téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

ikona souboruSložení slibů členů Zastupitelstva města Přerova

3.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.1

ikona souboruInformace o provedené kontrole veřejné zakázky malého rozsahu: "Nákup 50 ks notebooků a dokovacích stanic pro účely Home Office"

3.2

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  19. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 2641/17 v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  2487/10 v k.ú. Přerov (Purkyňova 2)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Př.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 248/1 a p.č. 248/2 vše v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha

4.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. ½ pozemku p.č. 805, podílu id. 2/16 pozemku  p. č. 806 a podílu id. 2/16 pozemku  p. č. 717, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6610/1 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha

4.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 s ohledem na plánovanou směnu majetku.

4.1.10

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 228/16, 228/17, 228/18, 229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 231/10 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 217, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 221, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 882, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 26)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e.,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (bývalá trafostanice Na Marku)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.2.5

ikona souboru

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. MMPr/SML/1074/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

4.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

4.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 7204, p.č. 7219, p.č. 7257 v k.ú. Přerov, p.č. 1305/2 v k.ú. Henčlov, p.č. 2604/1 a p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.3.3

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 5176/48 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.6.1

ikona souboruDodatek ke smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek, souhlas s odstraněním stavby na pozemku p.č. 15/3 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k podílu id. ½ pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.

ikona souborupříloha

4.6.3

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 273/1 a p.č 622/1 oba v k.ú. Čekyně prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky po neúspěšné exekuci

ikona souborupříloha 

4.7.2

ikona souboruVzdání se práva na vymáhání a odpis promlčené pohledávky

ikona souborupříloha

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15

ikona souborudůvodová zpráva

5.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek

ikona souborudůvodová zpráva

5.3

ikona souboruPřijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

5.4

ikona souboruZhodnocování dočasně volných finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč 

5.5

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha č. 1 - Teplo Přerov a.s.

ikona souborupříloha č. 2 - VaK Přerov a.s.

ikona souborupříloha č. 3 - TSMPr, s.r.o.

ikona souborupříloha č. 4 - Sportoviště Přerov, s.r.o.

ikona souborupříloha č. 5 - Přerovská rozvojová, s.r.o.

5.6

ikona souboruProminutí penále za porušení rozpočtové kázně

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha

5.7

ikona souboruUzavření darovací smlouvy s obcí Moravská Nová Ves

ikona souborupříloha

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruAdaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

7.

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2022

ikona souborupříloha 

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2021/2022

8.2

ikona souboruTělocvičná jednota Sokol Přerov-žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro oblast volného času na rok 2021

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruPotravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - dotace

10.

Různé

10.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2021

ikona souborupříloha

10.2

ikona souboruNávrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov IX-Lýsky

ikona souborupříloha 

10.3

ikona souboruNominace  do dozorčí rady HC ZUBR Přerov, z.s.

10.4

ikona souboruCena města Přerova 2021

10.5

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 2021

ikona souborupříloha č. 1 - Rada města Přerova

ikona souborupříloha č. 2 - Zastupitelstvo města Přerova

ikona souborupříloha č. 3 - Výbor ZM

ikona souborupříloha č. 4 - Komise RM

10.6

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
 5.2.1 ikona souboruRozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek č. 2
ikona souborudůvodová zpráva
  
  
  
  
  


30.8.2021 15:10:21 - aktualizováno 6.9.2021 10:45:55 | přečteno 893x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14005
Za týden: 372801
Za den: 67271
Online návštěvníků: 831
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load