Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 21. zasedání ZM Přerova - 25. 10. 2021

21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 25. října 2021, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově.

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 15.10.2021

 Bod Téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha_1

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  20. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – směna/převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3820, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov (Strojař) za nemovitosti  - pozemek p.č. 40/4, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a.s.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -  pozemků p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/35 a p.č. 5176/36 oba v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/47 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6750/1 a pozemku p.č. 6750/63 oba v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 509/10 a částí pozemků p.č. 509/9, p.č. 509/3 a p.č. 510/10 vše v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova -  veřejného osvětlení na ul. Lipnická v Přerově

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.3.3

ikona souboruUzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 s ohledem na plánovanou směnu majetku.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, p.č. 6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 6750/93 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.6.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.7.2

ikona souboruOdpis promlčené pohledávky

ikona souborupříloha_1

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 16, 17, 18 a 19

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruPřijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic na financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3 

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování hazardních her, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3   

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

4.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruVeřejná zakázka „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – schválení smlouvy o centralizovaném zadávání

ikona souborupříloha_1

5.2

ikona souboruVeřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

6.

ikona souboruVyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022

ikona souborupříloha_1

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s ekologickým výukovým programem 

7.2

ikona souboruFitness AVE Přerov z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu

8.

Různé

8.1

ikona souboruDotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

8.2

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
  
  
  
  
  

18.10.2021 13:11:25 - aktualizováno 18.10.2021 13:12:26 | přečteno 784x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 25672
Za týden: 596446
Za den: 88708
Online návštěvníků: 1439
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load