Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 23. zasedání ZM Přerova - 28. 2. 2022

23.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 28. února 2022, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově.

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 18. 2. 2022
 Bod  název NÁVRHU – téma 

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  22. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboru

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v k.ú. Kozlovice u Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015 adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 7a) za nemovité věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102 na společných částech budovy společných vlastníkům jen některých jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 2242 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. (Hasičská záchranná stanice Šířava)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku  p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 6)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnický podíl k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5290/128 a části pozemku p.č. 5290/95, oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1, oba v k.ú. Penčice za pozemek p.č. 197 v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.1.10

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/5 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3617, příslušná  k části obce Přerov I-Město

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/37 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/38  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 2578/39 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2578/40  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.8

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 222 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.9

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.10

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

3.2.11

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.2.12

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – stavby v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

3.3.3

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 

3.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 2 smlouvy

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.5.1

ikona souboruÚplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně příslušenství

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.2

ikona souboruUdělení souhlasu statutárního města Přerova s převodem práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.6.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – splaškové kanalizace a vodovodu v místní části Dluhonice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.6.4

ikona souboruMajetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova – k částem pozemků p.č. 2635/1, p.č. 2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov (Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 24

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace

ikona souborudůvodová zpráva

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření - převody I a II

ikona souborudůvodová zpráva

4.4

ikona souboruRozpočtové opatření č. 1, 2 a 3

ikona souborudůvodová zpráva

4.5

ikona souboruRozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 - dodatek

ikona souborudůvodová zpráva

4.6

ikona souboruParticipativní rozpočet

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.7

ikona souboruZhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení limitu

4.8

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.9

ikona souboruŽádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.10

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v Přerově na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.11

ikona souboruŽádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou farnost Přerov – Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela sv. Marie Magdalény

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.12

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro Pekárnu Racek, s.r.o.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.13

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. (Přerovská internetová televize)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruVyužití hotelu Strojař - revokace usnesení

6.

ikona souboruDotační program C - podpora vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022

ikona souborupříloha

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická s ekologickým výukovým programem

7.2

ikona souboruMateřská škola Přerov, Lešetínská 5 – vyjmutí části pozemku zahrady

ikona souborupříloha

8.

Různé

8.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky

ikona souborupříloha

8.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  č. 10/1995 o Městské policii v Přerově, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 9/1997

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

8.3

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 2021

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

8.4

ikona souboruNemovitá kulturní památka městský park Michalov

8.5

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

21.2.2022 14:30:39 - aktualizováno 28.2.2022 10:36:54 | přečteno 810x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 617153
Za den: 106433
Online návštěvníků: 2431
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load