Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 24. zasedání ZM Přerova - 25. 4. 2022

24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 25. dubna 2022, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 15. 4. 2022 


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha_1

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruSouhrnná zpráva o aktivitách statutárního města Přerova  v souvislosti s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny

ikona souborupříloha_1

2.2

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 896/3, p.č. 896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí  – pozemku p.č.  460/3 ostatní plocha  o výměře 143 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví právnické osoby.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.4.2

ikona souboruSměna nemovitých věcí - pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.4.3

ikona souboruSměna nemovitých věcí  - pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Bochoř, k.ú. Lověšice u Přerova v majetku statutárního města Přerova za pozemky v k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. Lověšice u Přerova a k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.4.4

ikona souboruSměna nemovitých věcí  – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13, p.č. 3492/10, p.č. 3492/15 a p.č. 3492/17 všechny v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.6.1

ikona souboruMajetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura Losy Kozlovice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

ikona souborupříloha_10

3.6.2

ikona souboruSmlouva o přeložkách účelových komunikací

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

ikona souborupříloha_10

ikona souborupříloha_11

3.6.3

ikona souboruMajetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem –  uzavření Smlouvy o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice do vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí finančního daru

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky po neúspěšné exekuci

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.7.2

ikona souboruOdpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.7.3

ikona souboruOdpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2021

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 5 a 6

ikona souborudůvodová zpráva

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření č. 7

ikona souborudůvodová zpráva

4.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přerov na zhotovení slavnostního praporu

ikona souborupříloha_1

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

5.2

ikona souboruVeřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

ikona souborupříloha_1 - na stůl

ikona souborupříloha_2 - na stůl

ikona souborupříloha_3 - na stůl

ikona souborupříloha_4 - na stůl


5.3

ikona souboruVeřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

5.4

ikona souboruVeřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

5.5

ikona souboruUzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B.

6.

Školské záležitosti

6.1

ikona souboruTělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022 v oblasti sportu

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruVyhlášení Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 2022

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

8.

Různé

8.1

ikona souboruUzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov

ikona souborupříloha_1

8.2

ikona souboruNávrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 150 000,-- Kč

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

8.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2022

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

8.4

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2022

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

8.5

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

8.6

ikona souboruStanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

8.7

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

 

MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
  
  
  
  
19.4.2022 12:46:35 - aktualizováno 22.4.2022 10:07:42 | přečteno 886x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 36721
Za týden: 631137
Za den: 137293
Online návštěvníků: 2408
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load