Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 26. zasedání ZM Přerova - 5. 9. 2022

26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 5. září 2022 ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 26.8.2022

 Bod   název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha_1

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 25. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  25. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod/ nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 152 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 6395/4 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.10

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.11

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/40 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.1.12

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3, p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 6768/1 a část p.č. 6768/2 oba v k.ú. Přerov a úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3 a p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.1.13

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemků p.č. 6577/265, p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž, p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém stojí stavba občanské vybavenosti bez čp/če, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. ⅓ na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.3.5

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 548/5 a podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 548/4 , oba v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.3.6

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 263 a pozemku p.č. 264, oba v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.7

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 455/5, v k.ú. Lověšice u Přerova.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.3.8

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5207/76 a p.č. 5207/86, oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.3.9

ikona souboruMajetkoprávní vypořádání – infrastruktura ul. Markulčekova a ul. Kotasova v k.ú. Přerov (Přerovské zahrady)

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u Přerova za část pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov situovaných v nemovitosti kino Hvězda do vlastnictví KIS

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.5.2

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 21 ke zřizovací listině a bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví KIS

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/2 a p.č. 5307/222, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

3.6.2

ikona souboruDohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa"

ikona souborupříloha_1

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 - dodatek

ikona souborudůvodová zpráva

4.3

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

4.4

ikona souboruČSOB - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936

ikona souborupříloha_1

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruZměna Územního plánu města Přerova – knihovna

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

5.2

ikona souboruZměna č. 16A a 16B Územního plánu města Přerova – Popovice, Penčice

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

7.

Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2023

ikona souborupředloha

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha_1

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, U tenisu 4 – změna podmínek sportovní zaměření

8.2

ikona souboruZákladní škola Přerov, Trávník 27 – předání skladu zahradního nářadí

ikona souborupříloha_1

8.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

8.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - Sport Management, s.r.o.

8.5

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2022/2023

8.6

ikona souboruSvobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. – podmínky školního stravování

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruDotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022

9.2

ikona souboruIndividuální dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022

9.3

ikona souboruVyužití montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti a samostatnosti dítěte – dotace

9.4

ikona souboruPořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním bydlením na ulici Jungmannova 1312 v Přerově

10.

Různé

10.1

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

10.2

ikona souboruPoskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky

ikona souborupříloha_1

10.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

10.4

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 2022

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

10.5

ikona souboruPředložení a podání faktické pravdivé informace o možnosti ukrytí občanů v případě válečného stavu nebo jiné krizové situace

10.6

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
  
  
  
  


29.8.2022 13:32:21 - aktualizováno 29.8.2022 14:40:52 | přečteno 376x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 370703
Za den: 53892
Online návštěvníků: 1299
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load