Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 3. zasedání ZM Přerova - 10. 12. 2018

3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 10. prosince 2018, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 30. 11. 2018 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program 

ikona souborupříloha_1

2.

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5)


ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2


3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 611 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.1

ikona souboruDodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1 

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.2.3

ikona souboruProtipovodňová opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - vypořádání majetkových vztahů

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití předkupního práva  k pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.4

ikona souboruÚplatný  převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 22 a 23

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

4.5

ikona souboruTeplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí dotace

ikona souborupříloha 1

4.6

ikona souboruDotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově

ikona souborupříloha 1

4.7

ikona souboruDotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár

ikona souborupříloha 1

5.

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha 1

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruZměna č. 11 Územního plánu města Přerova - vydání

ikona souborupříloha 1 

ikona souborupříloha 2

6.2

ikona souboruZměny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení

ikona souborupříloha 1 

6.3

ikona souboruSmlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje Územně analytické podklady

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruInvestiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce přecházející do roku 2019

ikona souborupříloha 1

7.2

ikona souboruInvestiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2019

ikona souborupříloha 1 

8.

ikona souboruDotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 

ikona souborupříloha 1 

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruZáměr poskytnutí dotace - Sportovní klub Žeravice, spolek

ikona souborupříloha 1

9.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

9.3

ikona souboruAktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

10.

Různé

10.1

ikona souboruÚčelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018.

ikona souborupříloha 1 

ikona souborupříloha 2

10.2

ikona souboruZrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova - prevence kriminality

10.3

ikona souboruDelegování zástupce města na valné hromady.

10.4

ikona souboruNominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město členem

10.5

ikona souboruNávrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova

10.6

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedáníMATERIÁLY NA STŮL:

3.12.2018 13:13:14 - aktualizováno 7.12.2018 14:22:00 | přečteno 1062x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970694
Za týden: 429818
Za den: 70838
Online návštěvníků: 1318
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load