Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 5. zasedání ZM Přerova - 30. 4. 2019

5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v úterý 30. dubna 2019, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 18. 4. 2019

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program 

ikona souborupříloha_1 

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  4. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2018 

ikona souboruúvod 

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 

ikona souborupříloha 1 

4.2

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2018 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

4.3

ikona souboruŽádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury

4.4

ikona souboruPronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově (Kulturní a informační služby města Přerova)

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“

5.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. Pod lesem, Žeravice“

5.3

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“

5.4

ikona souboruPoskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora - centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

ikona souborupříloha _1

ikona souborupříloha 2 

5.5

ikona souboruRegenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019, 2020 

ikona souborupříloha 1 

5.6

ikona souboruModernizace scénického osvětlení v Městském domě - podání žádosti o dotaci

5.7

ikona souboruSchválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“

6.

Majetkoprávní záležitosti

6.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - úplatný převod jednotek č. 555/2, č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám

ikona souborupříloha 1

6.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.1.3

ikona souboruZáměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2


6.1.4

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva. 

ikona souborupříloha 1 

6.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. Přerov ¨

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

6.1.6

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6552/45 a p.č. 6552/46 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

6.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - částí pozemků p.č. 5307/17, p.č. 5307/250 a p.č. 5307/256 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4 

6.2.3

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7 

6.2.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/219 a p.č. 5307/550 oba v k.ú.Přerov. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2


6.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/45, jehož součástí je budova jiná stavba č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6747/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 539 v k.ú. Penčičky 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.2.8

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 1159 vše v k.ú. Čekyně 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4 

6.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.3.2

ikona souboruÚplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.3.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova a smlouva o právu provést stavbu „Komunikace pro lokalitu výstavby RD - Přerov - Kozlovice - II.etapa" 

 ikona souborupříloha 1

6.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3 

6.3.5

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5466/310, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12 v k.ú. Přerov Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -  komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci stavby "Infrastruktura pro RD U Hvězdárny Přerov I - Město" 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6   

6.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 a p.č. 433/1 vše v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3 

6.4.2

ikona souboruSměna nemovitých věcí – pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za pozemky p.č. 796, p.č. 1312, p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 800 vše v k.ú. Henčlov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4 

6.4.3

ikona souboruSměna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 3 budoucí směnné smlouvy 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4 

6.6.1

ikona souboruDohoda o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

6.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.6.3

ikona souboruFinanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2511/7 v objektu bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

6.6.4

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k části  pozemků  p.č. 6415, p.č. 6416, p.č. 7114/7, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Želatovská 8 

ikona souborupříloha 1 

7.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN CHAMPIONSHIP 2019

7.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s.

7.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov

7.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I

7.6

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace  Přerov II

7.7

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Výkleky

7.8

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Přerov

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruPoskytnutí peněžitého daru - Babybox pro odložené děti - STATIM z.s.

9.

Různé

9.1

ikona souboruOmezení užívání glyfosátu městem Přerov

9.2

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.4

ikona souboruPoskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Přerov. 

ikona souborupříloha 1

9.5

ikona souboruVýpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

9.6

ikona souboruVnitřní předpis č. _2019 o ochraně osobních údajů 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

9.7

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

9.8

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

9.9

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:23.4.2019 10:52:26 - aktualizováno 26.4.2019 10:19:37 | přečteno 1808x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49958584
Za týden: 139438
Za den: 19940
Online návštěvníků: 392
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load