Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 5. zasedání ZM Přerova - 5. 6. 2023

V souladu s § 92, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., svolávám 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 5. června 2023, ve 12.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruKompletní předlohy ke dni 26. 5. 2023 ke stažení

 Bod  název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

ikona souboruUzavření Akcionářské smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti

ikona souborupříloha

3.

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 127 a části pozemku p.č. 130 oba v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3440/5 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 6)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –  pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 3163, příslušná k části obce Přerov I-Město

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 235/8 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

4.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové velikosti id. 1/4 pozemku p.č. 5990/3 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 597/4 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 2656/3, oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. st. 118, p.č. st. 263, p.č. st. 266, p.č. st. 267, p.č. 205/13 p.č. 205/15 a p.č. 205/23 vše v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

4.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5307/417, p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 5307/612, p.č. 5307/613, p.č. 5307/623, p.č. 5307/640 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.3.3

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5307/562, 5307/565, 5307/567, 5307/569, 5307/571, 5307/572, 5307/573, 5307/576, 5307/577 a 5307/578 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

4.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.3.5

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 509/17 v k.ú. Předmostí a zřízení věcného práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

5.

ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2022

ikona souboruúvod

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupřílohy

ikona souboruvýkaz

6.

Finanční záležitosti

6.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 7 a 8

ikona souborudůvodová zpráva

6.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Přerov na podporu konání celostátní přehlídky sokolských loutkových divadel

ikona souborupříloha 

6.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace Dechovému orchestru Haná Přerov z. s. na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na Mezinárodním hudebním festivalu v italské Giulianově

ikona souborupříloha 

6.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance World Cup

ikona souborupříloha 

7.

Rozvojové záležitosti

7.1

ikona souboruZměna Územního plánu města Přerova

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha

8.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

8.1

ikona souboruVeřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově – Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi" – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

8.2

ikona souboruVeřejná zakázka „Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul Na Hrázi a Sokolská" – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruDRAGON FORCE PŘEROV z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2023 v oblasti sportu

9.2

ikona souboruVolejbal Přerov, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2023 v oblasti sportu

9.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova Přerov

ikona souborupříloha

9.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport Management s.r.o.

ikona souborupříloha

9.5

ikona souboruZŠ U Tenisu – financování nadstandardní sportovní činnosti pro období 9/2023 – 12/2024

ikona souborudůvodová zpráva

9.6

ikona souboruPředání majetku z dokončeného projektu ITI ZŠ Trávník

ikona souborupříloha

9.7

ikona souboruMimořádný dotační program na podporu sportu pro rok 2023

ikona souborupříloha

10.

Sociální záležitosti

10.1

ikona souboruVyhlášení Dotačního programu na podporu všeobecného praktického lékařství pro dospělé na území města Přerova v roce 2023

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

10.2

ikona souboruVyhlášení Dotačního programu na podporu zubních lékařů na území města Přerova v roce 2023

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

10.3

ikona souboruVyhlášení Stipendijního programu na podporu budoucích zubních lékařů na území města Přerova

ikona souborupříloha 

11.

Různé

11.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2023

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

11.2

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na V. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

11.3

ikona souboruNominace  HC ZUBR Přerov, z.s.

11.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

11.5

ikona souboruEtický kodex zastupitele

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

11.6

ikona souboruJednací řád Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

11.7

ikona souboruJednací řád Výborů Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

11.8

ikona souboruZásady činnosti Místních výborů statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

11.9

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

12.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
 3.1 ikona souboruZměna v personálním obsazení Výboru pro místní části
  
  
  

29.5.2023 13:11:31 - aktualizováno 5.6.2023 9:33:04 | přečteno 362x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 7892
Za týden: 596942
Za den: 57204
Online návštěvníků: 998
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load