Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 6. zasedání ZM Přerova - 17. 6. 2019

6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 17. června 2019, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 7.6.2019 

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program 

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  5. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Trávník 20) 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č.  138 v k.ú. Lýsky

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 892/3 a 892/4 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. st. 84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova do majetku statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5466/90, p.č. 5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 5466/199 a p.č. 5990/40 vše v k.ú. Přerov – využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 835 v k.ú. Žeravice 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemků  p.č. 80/1,  p.č. 80/2, p.č.  80/3 a p.č. 78 vše v k.ú. Svrčov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova pozemků  p.č. 74, a p.č. 75 oba  v k.ú. Svrčov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.1.10

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov.

3.2.1

ikona souboruNepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6 

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.2.3

ikona souboruÚplatný  převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 a p.č. 5084/32 všechny  v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5307/114, k.ú. Přerov. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerov -  části pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerově- dodatek k darovací smlouvě 

ikona souborupříloha 

3.3.5

ikona souboruSměna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p. č. 1140  a části pozemku p.č. 1138 vše v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7 

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 746 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/26 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.6.3

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha 

3.7.1

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

ikona souborudůvodová zpráva 

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

4.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace - Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 

ikona souborupříloha 

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“  - schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 

ikona souborupříloha 

5.2

ikona souboruRealizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice“

6.

Školské záležitosti

6.1

ikona souboruKoncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024 

ikona souborupříloha 

6.2

ikona souboruRozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem 

ikona souborupříloha

6.3

ikona souboruVybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská

6.4

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

ikona souborudůvodová zpráva  

6.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov

ikona souborudůvodová zpráva 

6.6

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

ikona souborudůvodová zpráva 

6.7

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Henčlov 

ikona souborudůvodová zpráva 

6.8

ikona souboruPoskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha 

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruPoskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek Českého červeného kříže

8.

Různé

8.1

ikona souboruZemník Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

8.2

ikona souboruJednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova 

ikona souborupříloha 

8.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

8.4

ikona souboruNominace na jednání a zasedání orgánů spolku - Partnerství pro městskou mobilitu

8.5

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

 

MATERIÁLY NA STŮL:10.6.2019 15:07:19 - aktualizováno 12.6.2019 14:29:59 | přečteno 1020x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 34313
Za týden: 628729
Za den: 134885
Online návštěvníků: 1934
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load