Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 6. zasedání ZM Přerova - 4. 9. 2023

V souladu s § 92, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., svolávám 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 4. září 2023, ve 12.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruKompletní předlohy ke dni 25. 8. 2023 ke stažení

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha 1

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí – části pozemku p.č.  4293/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 4293/61 v k.ú. Přerov ve vlastnictví fyzických osob

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

příloha 6

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1
ikona souborupříloha 2
ikona souborupříloha 3
ikona souborupříloha 4

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 1632 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – podílu id. 1/4 pozemku p.č. 5896/1 v k.ú. Přerov na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  – pozemků v k.ú. Dluhonice, Henčlov, Lověšice u Přerov a Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 2580/4 a p.č. 2580/6 v k.ú. Přerov – změna usnesení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 4810/1 a p.č. 4811/3 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 277 v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5297/129 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Vinary u Př.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 584 v k.ú. Újezdec u Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 1 budoucí kupní smlouvy 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

3.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova a zřízení věcného práva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 132/1 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – podílu id. 12/336 pozemku 667/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 1885/5 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.5

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 434/3 v k.ú. Lýsky a zřízení věcného práva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.3.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 84/2 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 209 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 211 (podíl id. 3631/4374) v k.ú. Penčice v majetku Stavebního bytového družstva Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.4.2

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemku p.č.  786 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 785 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví fyzické osoby

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.4.3

ikona souboruSměna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov  –  pozemku p.č. 4253, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 4252  vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 44) ve vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek p.č. St. 725, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 726, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 728, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11), pozemek p.č. 30/106 a pozemek p.č. 30/107  vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.6.1

ikona souboru

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva

příloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.6.2

ikona souboruMajetkoprávní vypořádaní – příjezdová komunikace v lokalitě Staré Rybníky v k.ú. Přerov (dopravní napojení pro průmyslový objekt)

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

3.6.3

ikona souboruVypořádání  majetkoprávních vztahů s Povodím Moravy, s.p. v souvislosti se stavbou "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa"

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

ikona souborupříloha 11

3.6.4

ikona souboruMajetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí – parkovací stání U Výstaviště Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.6.5

ikona souboruMajetkoprávní vypořádání – infrastruktura RETAILPARK PŘEROV na ul. Velké Novosady, Husova v Přerově

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

3.6.6

ikona souboruKomplexní pozemková úprava na části k.ú. Přerov - Plán společných zařízení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.6.7

ikona souboruOdstranění sochy Rudoarmějce v Přerově

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.7.1

ikona souboruBezbariérová svislá plošina Bayerova 5

ikona souborupříloha 1

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 11, 12, 13 a 14

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruČSOB - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936

ikona souborupříloha 1

4.3

ikona souboruMilostivé léto III

ikona souborudůvodová zpráva

4.4

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

4.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. (Přerovská internetová televize)

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruZměna č. 16A Územního plánu města Přerova – vydání

ikona souborupříloha 1

5.2

ikona souboruZměna č. 16B Územního plánu města Přerova – vydání

ikona souborupříloha 1

5.3

ikona souboruSilnice II/150-jihozápadní obchvat města Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruTGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově – informace o stavu přípravy

6.2

ikona souboruVeřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora II“ - schválení uzavření dodatku ke smlouvě č. SML/0930/2022

ikona souborupříloha 1

6.3

ikona souboruVeřejná zakázka "Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita Záhumení" – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

ikona souborupříloha 1

7.

ikona souboruVyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2024

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha 1

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2023/2024

8.2

ikona souboruMěstská knihovna v Přerově – předání schodišťové plošiny

ikona souborupříloha 1

8.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – HC ZUBR Přerov z. s.

ikona souborupříloha 1

8.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.

ikona souborupříloha 1

8.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z.s.

ikona souborupříloha 1

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruDotační program B – Za sklem o.s.

10.

Různé

10.1

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se zakazuje žebrání za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  na vymezených veřejných prostranstvích

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

10.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

10.3

ikona souboruEtický kodex zastupitele

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

10.4

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

10.5

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
  
  
  

28.8.2023 12:46:04 - aktualizováno 28.8.2023 13:10:40 | přečteno 603x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 22581
Za týden: 593355
Za den: 85617
Online návštěvníků: 1877
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load