Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 7. zasedání ZM Přerova - 26. 8. 2019

7.  zasedání Zastupitelstva města Přerova,které se bude konat v pondělí 26. srpna 2019, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 16.8.2019

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program 

ikona souborupříloha 1 

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruZásady činnosti místních výborů  

ikona souborupříloha 1

2.2

ikona souboruNávrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok

2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  6. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova -převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5431/1 ost. plocha v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1 

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  6492/2 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1 

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.5

ikona souboruModernizace systému sběru odpadů v Přerově

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3 

3.2.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5 

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí pozemků p.č.  6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha 1 

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 6868/5  v  k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

3.3.3

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4170/6  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

3.3.4

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2153/7  v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

3.3.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

3.3.6

ikona souboruÚplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2  

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerov –  části pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov za  pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1 

3.4.2

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. Předmostí za pozemek p.č. 6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.6.1

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1"

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

3.7.2

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 10, 11 a 13

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruVánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019

ikona souborupříloha 1

4.3

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná Přerov z.s.

ikona souborupříloha 1 

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova – změny

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

5.2

ikona souboruRegulační plán Michalov-Žebračka - vydání

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3 

5.3

ikona souboruKompenzace Dluhonicím

ikona souborupříloha 1 

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruAkce nad 500 tis. Kč 2019

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“

6.3

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“

6.4

ikona souboruSchválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

6.5

ikona souboruRealizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově"

6.6

ikona souboruOdpis pohledávky CPS consulting,s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku dlužníka

6.7

ikona souboruOdpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu pravomocného rozhodnutí soudu

7.

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2020 

ikona souborupříloha 1 

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy 

8.2

ikona souboruZákladní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej 

ikona souborupříloha 1 

8.3

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2019/2020

8.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR

8.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s.

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruArmáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – žádost o individuální dotaci

9.2

ikona souboruCharita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost o individuální dotaci

10.

Různé

10.1

ikona souboruDohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

ikona souborupříloha 1 

ikona souborupříloha 2

10.2

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově.

10.3

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4 

10.3.1

ikona souboruStudie proveditelnosti – Koupací biotop Velká laguna

10.4

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

19.8.2019 11:20:36 - aktualizováno 26.8.2019 10:23:09 | přečteno 1411x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 24233
Za týden: 595007
Za den: 87269
Online návštěvníků: 1652
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load