Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k 8. zasedání ZM Přerova - 14. 10. 2019

8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 14. října 2019, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově


ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 4. 10. 2019

 Bod  název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

ikona souboruNabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

3.

Informace o činnosti Rady města od 7. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  7. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 391 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/283 a části pozemku p.č. 5307/3, v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 894 a p.č. 887 v k.ú.  Henčlov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2  

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice 

ikona souborupříloha 

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov  a úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

4.3.1

ikona souboruBezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 312/1, p.č. 312/9, p.č. 312/12, p.č. 312/15, p.č. 312/16, p.č. 312/17, p.č. 312/18, p.č. 312/19 a p.č. 312/20 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

4.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7 

4.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

4.7.2

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 14 a 15

ikona souborudůvodová zpráva 

5.2

ikona souboruSmlouva o úvěru - fixace úrokové sazby

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

5.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

5.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. (Přerovská internetová televize)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

5.5

ikona souboruDotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko - dovybavení zásahového vozu o 10 ks hadic "D"

ikona souborupříloha 

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruMemorandum prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

6.2

ikona souboruSmlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje Územně analytické podklady

ikona souborupříloha  

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruDohoda akcionářů o společné strategii

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

7.2

ikona souboruSchválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

8.

ikona souboruVyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

ikona souborupříloha 

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruZřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16

ikona souborupříloha 

9.2

ikona souboruPředání pozemků a dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Želatovská 8

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

10.

Různé

10.1

ikona souboruDotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

10.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

10.3

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

7.10.2019 13:05:45 - aktualizováno 14.11.2019 16:03:58 | přečteno 1410x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 617796
Za den: 106495
Online návštěvníků: 2506
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load