Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy ke 14. zasedání ZM Přerova - 24. 8. 2020

14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 24. srpna 2020, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově.

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 14. 8. 2020

 Bod     název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program 

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruOdvolání primátora města Přerova

2.2

ikona souboruInformace o kontrolách provedených Kontrolním výborem týkající se veřejných zakázek za období květen - červen 2020

2.3

ikona souboruNávrh na změnu počtu členů Výboru pro místní části

2.4

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  13. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.2

ikona souboruZáměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. Na Zábraní 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/132 a pozemku p.č. 4394/133 oba v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 vše v k.ú. Dluhonice . Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., p.č. 15/4, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13, p.č. 1145/14 vše v k.ú. Dluhonice. Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

ikona souborupříloha č. 10 

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  části pozemků  p.č. 6585/1, p.č. 5088/2 a pozemků p.č. 6585/4, p.č. 6577/199 vše  v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce Přerov I-Město 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.7

ikona souboru

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.8

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5081/1 a 5081/4 oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 4394/115 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

3.4.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí  a bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.4.3

ikona souboruSměna nemovitých věcí  – pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7 

3.4.4

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 165 a p.č. 166 oba v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí - vybavení prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I-Město (Domov pro seniory)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1321 v k.ú. Dluhonice prominutím povinností (dluhu) osobě povinné  z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.2

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4740, p.č. 4744, p.č. 4741/4, p.č. 5012/4 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.3

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5466/75 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné  z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 13 – úspory 

ikona souborudůvodová zpráva

4.3

ikona souboruPřijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic 

ikona souborupříloha

4.4

ikona souboruPoskytnutí příspěvku na veřejnou sbírku 

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruVeřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – projednání zadávacích podmínek 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

5.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního ekosystému Předmostí“

6.

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2021 

ikona souborupříloha

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruCharita Přerov – Noční sedárna

7.2

ikona souboruSeniorské cestování

7.3

ikona souboruSeniorské cestování se svými vnuky

8.

Různé

8.1

ikona souboruAktuální vývoj v oblasti výstavby dálnice D1 úseku 0136 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

8.2

ikona souboruŠkoda vzniklá při výkonu přenesené působnosti silničního správního orgánu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v řízení o odstranění pevné překážky z veřejně přístupné účelové komunikace

8.3

ikona souboruŠkoda vzniklá v rámci projektu 09 IOP

8.4

ikona souboruNávrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město

ikona souborupříloha 

8.5

ikona souboruNominace do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.

ikona souborupříloha 

8.6

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. ..../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

8.7

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. pololetí 2020 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

8.8

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:


17.8.2020 15:57:57 - aktualizováno 24.8.2020 8:48:49 | přečteno 2822x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49977453
Za týden: 426640
Za den: 72707
Online návštěvníků: 1340
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load