Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy ke 3. zasedání ZM Přerova - 27. 2. 2023

V souladu s § 92, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., svolávám 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 27. února 2023, ve 12.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruKompletní předlohy ke dni 17. 2. 2023 ke stažení

 Bod Název návrhu - téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od  2. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 1126 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4932/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 a 454, vše v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.1.7

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa“

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky  a záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 v k.ú. Lýsky

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.7

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/211 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova – jiná stavba č.p. 3654, příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298, oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 211, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 499 a p.č. 500 vše v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.5

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – stavby Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. na pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.7

ikona souboruPřevod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.8

ikona souboruPřevod id. 1/18 pozemků p.č. 5307/349, p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 347 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova

ikona souborupříloha

3.6.1

ikona souboruKomplexní pozemková úprava v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán společných zařízení"

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.2

ikona souboruVzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov v souvislosti s realizací akce "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí"

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.6.3

ikona souboruKomplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení" - schválení aktualizace

ikona souborupříloha

3.6.4

ikona souboruDohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" - uzavření dodatku č. 1

ikona souborupříloha

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 23

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace

ikona souborudůvodová zpráva

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření - převody

ikona souborudůvodová zpráva

4.4

ikona souboruRozpočtové opatření č. 1 a 2 včetně dodatku

ikona souborudůvodová zpráva

4.5

ikona souboruZhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení limitu

4.6

ikona souboruUzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám (ČSOB, KB)

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruAkční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“ a veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (vybavení odborných učeben)“– schválení záměru zadat veřejnou zakázku

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

6.2

ikona souboruVeřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

6.3

ikona souboruVeřejná zakázka (koncese) "Bikesharing System (sdílená jízdní kola)" - schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi)

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

6.4

ikona souboruVeřejná zakázka „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení“ - schválení záměru zadat veřejnou zakázku

ikona souborupříloha 

7.

ikona souboruDotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023

ikona souborupříloha

8.

Různé

8.1

ikona souboruProminutí pohledávky týkající se smluvní pokuty za firmou Auto Vinkler, s. r. o. , se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831, DIČ: CZ28083831

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

8.2

ikona souboruVolba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů Výboru pro místní části

8.3

ikona souboruDelegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

8.4

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
 4.4.1ikona souboruRozpočtové opatření č. 2 - dodatek 2
ikona souborudůvodová zpráva
  
  
  
  
  

20.2.2023 13:45:17 - aktualizováno 27.2.2023 10:58:43 | přečteno 513x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 334322
Za den: 45912
Online návštěvníků: 1242
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load