Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy ke 4. zasedání ZM Přerova - 25. 2. 2019

4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 25. února 2019, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově


ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 15. 2. 2019

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha 

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh na personální změnu - Kontrolní výbor

ikona souborupříloha 

2.2

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částmi pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 782 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov  úplatný převod nemovité věci do majetku statuárního města Přerov - pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov  - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/233 a p.č. 5307/446  v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.1.5

ikona souboruPřevod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 509/9 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.1.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.1.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5 

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4  

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 7177/3 v  k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5 

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5 

3.7.1

ikona souboruProminutí poplatku a úroku z prodlení

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.7.2

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.7.3

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.7.4

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.7.5

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.7.6

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

3.7.7

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet

ikona souborupříloha  

3.7.8

ikona souboruProvoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného hospodářského zájmu

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

4.

Rozvojové záležitosti

4.1

ikona souboruZměny Územního plánu města Přerova

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha 

4.2

ikona souboruPodchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

5.

Školské záležitosti

5.1

ikona souboruPředfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s ekologickým výukovým programem 

5.2

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16

ikona souborudůvodová zpráva 

5.3

ikona souboruProdloužení smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými školami a soukromou základní školou

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha 

5.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

5.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s.

6.

Sociální záležitosti

6.1

ikona souboruDodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, p.o.

ikona souborupříloha 

7.

Finanční záležitosti

7.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 25

ikona souborudůvodová zpráva

7.2

ikona souboruRozpočtové opatření - převody - akce nad 500 tis. Kč včetně projektových dokumentací

ikona souborudůvodová zpráva 

7.3

ikona souboruRozpočtové opatření - převody

ikona souborudůvodová zpráva 

7.4

ikona souboruRozpočtové opatření č. 1 a 2

ikona souborudůvodová zpráva 

7.5

ikona souboruZhodnocování dočasně volných finančních prostředků

7.6

ikona souboruDotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení záchranářské čtyřkolky

ikona souborupříloha 

7.7

ikona souboruMimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o.

ikona souborupříloha 

8.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

8.1

ikona souboruDemolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2  

8.2

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“

9.

Různé

9.1

ikona souboruDodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

9.2

ikona souboruUzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov

ikona souborupříloha 

9.3

ikona souboruVolba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů Výboru pro místní části

9.4

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2018

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6 

9.5

ikona souboruDelegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

9.6

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

 18.2.2019 14:05:38 - aktualizováno 22.2.2019 12:16:56 | přečteno 1394x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49977453
Za týden: 426640
Za den: 72707
Online návštěvníků: 1340
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load