Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy ke 4. zasedání ZM Přerova - 3. 4. 2023

V souladu s § 92, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., svolávám 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 3. dubna 2023, ve 12.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

ikona souboruKompletní předlohy ke dni 24. 3. 2023 ke stažení

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha_1

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3826/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 2656/3, oba v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 21/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2554/9 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 317/3 v k.ú. Čekyně 

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 463 a části pozemku p.č. 462/3, oba v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5290/101
 a p.č. 5290/218 a části pozemku p.č. 5290/103, vše v k.ú. Přerov
 a zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova
 k tíži pozemků p.č. 5290/101, p.č. 5290/103 a p.č. 5290/218, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

3.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7219/1 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha_3

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1314/3
 (na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon) a p.č. 1313/3, oba v k.ú. Henčlov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 6715/2, p.č. 6716/1 a p.č. 6716/2 vše v k.ú. Přerov
za části pozemků p.č. 6713/2, p.č. 6714/20, p.č. 6714/3, p.č. 6750/22, p.č. 6750/21, p.č. 6750/23, p.č. 6750/20 a p.č. 6750/64 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

3.6.1

ikona souboruMajetkoprávní vypořádaní - Příjezdová komunikace ul. Pod Lesem v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

3.6.2

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky za dlužníkem pro nedobytnost

3.6.3

ikona souboruSmlouva o poskytování dotace na realizaci služby obecného hospodářského zájmu - Inovační hub Přerov

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2022

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

ikona souborupříloha_4

ikona souborupříloha_5

ikona souborupříloha_6

ikona souborupříloha_7

ikona souborupříloha_8

ikona souborupříloha_9

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 3 a 4

ikona souborudůvodová zpráva

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření č. 5

ikona souborupříloha_1

4.4

ikona souboruČSOB, a. s. - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2046/16/562

ikona souborupříloha_1

4.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro Pekárnu Racek, s.r.o.

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

ikona souborupříloha_3

4.6

ikona souboruŽádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

4.7

ikona souboruParticipativní rozpočet

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruTGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově – investiční záměr, úprava rozpočtu,
aktualizace záměru zadat veřejnou zakázku, informace k žádosti o dotaci

5.2

ikona souboruVeřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení záměru zadat ikona souboruveřejnou zakázku, schválení rozpočtového opatření

5.3

ikona souboruSchválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2023-2026)“

5.4

ikona souboruVeřejná zakázka Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

6.

ikona souboruMimořádný dotační program D na podporu sportu v roce 2023

ikona souborupříloha_1

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Streetball Přerov z.s.

8.

Různé

8.1

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2022

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha_2

8.2

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu
 3.6.3Smlouva o poskytování dotace na realizaci služby obecného hospodářského zájmu - Inovační hub Přerov
ikona souborupříloha_1
ikona souborupříloha_2
  
  
  
  


27.3.2023 12:34:25 - aktualizováno 4.4.2023 7:11:04 | přečteno 518x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 357150
Za den: 47920
Online návštěvníků: 1191
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load