Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru11. ZM - 3. 2. 2020

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a jmenování zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku  p.č. 287  v k.ú. Újezdec u Přerova3.1.2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku  p.č. 5533/5 zahrada  v  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov3.1.3

Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 508/3 v k.ú.  Lověšice u Přerova3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova3.2.4

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1370  v k.ú. Žeravice3.2.6

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  pozemku  p.č. 1144/2 v k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou3.2.7

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 5198/84, p.č. 6785/5, vše v k.ú. Přerov3.3.1

Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví statutárního města Přerova3.3.2

Úplatný převod nemovitých  věcí  do majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 606 a p.č. 607 v k.ú. Dluhonice3.5.1

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov3.5.2

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova3.6.1

Smlouva o budoucí směnné smlouvě - uzavření dodatku smlouvy4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 204.2

Rozpočtové opatření – převody – akce a projektové dokumentace4.3

Rozpočtové opatření – převody4.4

Rozpočtové opatření č. 1 a 25.

Rozvojové záležitosti

5.1

Změna Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště – Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,100-0,320)6.2

Protipožární zabezpečení Městského domu – podání žádosti o dotaci6.3

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 – podání žádosti o dotaci a záměr zadat veřejnou zakázku6.4

Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu – podání žádosti o dotaci a schválení záměru zadat veřejnou zakázku6.5

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“7.

Dotační program C. statutárního města Přerova pro rok 2020

7.1

Dotační program C. statutárního města Přerova pro rok 20208.

Školské záležitosti

8.1

Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, Trávník 27 s ekologickým výukovým programem 8.2

Předání majetku z dokončených projektů ITI základním školám – materiál tzv. „na stůl“9.

Různé

9.1

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje9.2

Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město9.3

Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025.9.4

Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů9.5

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních9.6

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání 

18.2.2020 12:08:48 | přečteno 777x | webmaster

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969230
Za týden: 433229
Za den: 74906
Online návštěvníků: 1334
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load