Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru17. ZM - 8. 2. 2021

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.0

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a jmenování zapisovatelky1.1

Personální záležitosti - materiál na stůl2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva, informace z Výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B.3.1.2

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Újezdec u Přerova3.1.3

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-Město, části p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7, částí pozemku p.č. 2883/1 vše v k.ú. Přerov (Trávník 30)3.1.4

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice3.1.5

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“3.1.6

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ - materiál na stůl3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v k.ú. Přerov.3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6773/1 v k.ú. Přerov3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 1656 a p.č. 1667 všechny v k.ú. Žeravice3.2.4

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice3.3.1

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován.3.3.2

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/20 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován.3.3.3

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 563 v k.ú. Újezdec u Přerova - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován.3.3.4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3.3.5

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5466/13 v k.ú. Přerov a komunikace a veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“3.4.1

Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12 za část pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova3.6.1

Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 23, 24 a 254.2

Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace4.3

Rozpočtové opatření – převody4.4

Rozpočtové opatření č. 1 a 24.5

Záměr přijetí úvěru4.6

Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o.5.

Rozvojové záležitosti

5.1

Podchod cyklostezky pod železniční tratí – dodatek č. 2 smlouvy se Správou železnic6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“ 6.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ 6.3

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ 7.

Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021

7.1

Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 20218.

Školské záležitosti

8.1

AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu9.

Různé

9.1

Technické zhodnocení majetku již svěřeného příspěvkovým organizacím9.2

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 20209.3

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Ukončení jednání24.2.2021 11:22:12 | přečteno 300x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 402878
Za den: 57291
Online návštěvníků: 1361
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load