Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru18. ZM - 12. 4. 2021

BOD

NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a jmenování zapisovatelky2.

Složení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova

2.1

Složení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova3.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.01

Návrh na personální obsazení předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova - materiál byl předložen na stůl3.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 569/9 v budově bytový dům č.p. 569,  příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov (Bratrská 24)4.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3820, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov (Strojař)4.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov.4.1.4

Záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2580/4 v k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova4.1.5

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou4.1.6

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1014 a p.č. 249/2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova4.1.7

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice u Př., k.ú. Bochoř4.1.8

Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 592 za část pozemku p.č 686/17, pozemky 665/24, p.č. 665/25, p.č. 666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u Přerova.4.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba v k.ú. Přerov4.2.2

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. Přerov.4.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky4.2.4

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č. 1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova.


4.3.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/64 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).4.3.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/55 v k.ú. Újezdec u Přerova.4.3.3

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“4.6.1

TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 15.

Finanční záležitosti

5.1

Rozpočtové opatření - převody II5.2

Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 65.2.1

Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 - dodatek - materiál byl předložen na stůl5.3

Schválení Účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.20205.4

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu5.5

Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Veřejná zakázka „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro JSDH“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a zajištění financování 6.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propagační a reklamní služby“ 7.

Školské záležitosti

7.1

AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu8.

Sociální záležitosti

8.1

PŘEROV Cup 2021 – dotace9.

Různé

9.1

Novela Vnitřního předpisu MP Přerov9.2

Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů9.3

Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově.9.3.1

Prostory Městské knihovny v Přerově - materiál byl předložen na stůl9.4

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání 

27.4.2021 14:17:20 | přečteno 291x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970823
Za týden: 474761
Za den: 121617
Online návštěvníků: 1098
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load