Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru21. ZM - 25. 10. 2021 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení distančního připojení radního p. Záchy, schválení ověřovatelů a zapisovatelky, schválení programu2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – směna/převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3820, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov (Strojař) za nemovitosti - pozemek p.č. 40/4, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a.s.3.1.2

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13 vše v k.ú. Přerov3.1.3

Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. Dluhonice Staženo z jednání

3.1.4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/35 a p.č. 5176/36 oba v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3.1.5

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/47 v k.ú. Újezdec u Přerova.3.1.6

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6750/1 a pozemku p.č. 6750/63 oba v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 509/10 a částí pozemků p.č. 509/9, p.č. 509/3 a p.č. 510/10 vše v k.ú. Předmostí3.3.2

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - veřejného osvětlení na ul. Lipnická v Přerově3.3.3

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 s ohledem na plánovanou směnu majetku.3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, p.č. 6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 6750/93 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.3.6.2

Obecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství3.7.1

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.2

Odpis promlčené pohledávky4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18 a 194.2

Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic na financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3 4.3

Obecně závazná vyhláška č..../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování hazardních her, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 4.4

Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova4.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Veřejná zakázka „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – schválení smlouvy o centralizovaném zadáváníř5.2

Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku6.

Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022

6.1

Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 20227.

Školské záležitosti

7.1

Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s ekologickým výukovým programem 7.2

Fitness AVE Přerov z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu8.

Různé

8.1

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 20228.2

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání9.11.2021 11:58:17 | přečteno 269x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 447848
Za den: 47240
Online návštěvníků: 1110
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load