Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru24. ZM - 25. 4. 2022 


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky1.5.3

Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku – Předřazeno na úvod zasedání2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Souhrnná zpráva o aktivitách statutárního města Přerova v souvislosti s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny2.2

Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 896/3, p.č. 896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky3.2.6

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov3.2.7

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov3.4.1

Směna nemovitých věcí – pozemku p.č.  460/3 ostatní ploha o výměře 143 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví právnické osoby.3.4.2

Směna nemovitých věcí - pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. Dluhonice3.4.3

Směna nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Bochoř, k.ú. Lověšice u Přerova v majetku statutárního města Přerova za pozemky v k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. Lověšice u Přerova a k.ú. Předmostí3.4.4

Směna nemovitých věcí – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13, p.č. 3492/10, p.č. 3492/15 a p.č. 3492/17 všechny v k.ú. Přerov3.6.1

Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura Losy Kozlovice3.6.2

Smlouva o přeložkách účelových komunikací3.6.3

Majetkoprávní vypořádání k nemovitým věcem – uzavření Smlouvy o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice do vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí finančního daru3.7.1

Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci3.7.2

Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení3.7.3

Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení4.

Finanční záležitosti

4.1

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.20214.2

Rozpočtové opatření č. 5 a 64.3

Rozpočtové opatření č. 74.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přerov na zhotovení slavnostního praporu5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku5.2

Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku5.3

Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku – Předřazeno na úvod zasedání jako bod 1.5.3

5.4

Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku5.5

Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B.6.

Školské záležitosti

6.1

Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022 v oblasti sportu7.

Sociální záležitosti

7.1

Vyhlášení Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 20228.

Různé

8.1

Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov8.2

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 150 000,-- Kč8.3

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 20228.4

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 20228.5

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem8.6

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-20268.7

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání9.5.2022 11:28:33 | přečteno 337x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961401
Za týden: 407403
Za den: 62007
Online návštěvníků: 1034
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load