Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru3. ZM - 10. 12. 2018

BOD

název NÁVRHU – téma

Program zastupitelstva

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města

2.1

Rezignace na funkci člena RM, volba dalšího člena2.2

Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)3.1.2

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5)3.1.3

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 611 v k.ú. Přerov3.2.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov3.2.3

Protipovodňová opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - vypořádání majetkových vztahů3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov – materiál byl stažen

3.3.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití předkupního práva  k pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov3.3.3

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov – materiál byl stažen

3.3.4

Úplatný  převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov3.13.1

Založení společnosti s.r.o. - Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská sportovní hala, koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.5.20194.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 22 a 234.2

Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/20134.3

Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/20154.4

Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4.5

Teplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí dotace4.6

Dotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově4.7

Dotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár5.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019

5.1

Projednání návrhu Rozpočtu statutárního města Přerova na rok 20196.

Rozvojové záležitosti

6.1

Změna č. 11 Územního plánu města Přerova - vydání6.2

Změny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení6.3

Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje Územně analytické podklady7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce přecházející do roku 20197.2

Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 20198.

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019

8.1

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 20199.

Školské záležitosti

9.1

Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek9.2

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek9.3

Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova10.

Různé

10.1

Účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018.10.2

Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova - prevence kriminality10.3

Delegování zástupce města na valné hromady.10.4

Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město členem10.5

Návrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova10.6

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.7

Jednací řád Zastupitelstva města Přerova11.

Závěr zasedání

11.1

Závěr a ukončení jednání Zastupitelstva 

7.1.2019 8:06:42 | přečteno 377x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 26. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 5. 9. 2022 Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 25672
Za týden: 596446
Za den: 88708
Online návštěvníků: 1439
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load