Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3.4.2023

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru4. ZM - 3. 4. 2023

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města, informace z Výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3826/1 v k.ú. Přerov3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 2656/3, oba v k.ú. Přerov3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 21/2 v k.ú.  Kozlovice u Přerova3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2554/9 v k.ú. Přerov3.2.4

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 317/3 v k.ú. Čekyně 3.2.5

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 463 a části pozemku p.č. 462/3, oba v k.ú. Penčičky3.2.6

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5290/101 a p.č. 5290/218 a části pozemku p.č. 5290/103, vše v k.ú. Přerov a zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemků p.č. 5290/101, p.č. 5290/103 a p.č. 5290/218, vše v k.ú. Přerov3.2.7.a

3.2.7.b

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice
3.3.1

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7219/1 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva3.3.2

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1314/3 (na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon) a p.č. 1313/3, oba v k.ú. Henčlov3.4.1

Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 6715/2, p.č. 6716/1 a p.č. 6716/2 vše v k.ú. Přerov za části pozemků p.č. 6713/2, p.č. 6714/20, p.č. 6714/3, p.č. 6750/22, p.č. 6750/21, p.č. 6750/23, p.č. 6750/20 a p.č. 6750/64 vše v k.ú. Přerov3.6.1

Majetkoprávní vypořádaní - Příjezdová komunikace ul. Pod Lesem v k.ú. Žeravice3.6.2

Upuštění od vymáhání pohledávky za dlužníkem Pavlem Smékalem pro nedobytnost3.6.3

Smlouva o poskytování dotace na realizaci služby obecného hospodářského zájmu - Inovační hub Přerov4.

Finanční záležitosti

4.1

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.20224.2

Rozpočtové opatření č. 3 a 44.3

Rozpočtové opatření č. 54.4

ČSOB, a. s. - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2046/16/56294.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro Pekárnu Racek, s.r.o.4.6

Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov4.7

Participativní rozpočet5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově – investiční záměr, úprava rozpočtu, aktualizace záměru zadat veřejnou zakázku, informace k žádosti o dotaci5.2

Veřejná zakázka „Propagační a reklamní služby“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, schválení rozpočtového opatření5.3

Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2023-2026)“5.4

Veřejná zakázka Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 – schválení záměru zadat veřejnou zakázku6.

Mimořádný dotační program D na podporu sportu v roce 2023

6.1

Mimořádný dotační program D na podporu sportu v roce 20237.

Školské záležitosti

7.1

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Streetball Přerov z.s.8.

Různé

8.1

Obecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/20228.2

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání
20.4.2023 13:04:18 | přečteno 199x | Zdeněk Daněk

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1272
Za týden: 350405
Za den: 54914
Online návštěvníků: 1272
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load