Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru4. ZM - 25.2.2019

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor2.2

Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částmi pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.3.1.2

Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 782 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.1.3

Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod nemovité věci do majetku statuárního města Přerov - pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. Přerov3.1.4

Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/233 a p.č. 5307/446  v k.ú. Přerov3.1.5

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov3.1.6

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova3.1.7

Záměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 509/9 v k.ú. Předmostí3.1.8

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice3.1.9

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Penčice3.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí3.2.4

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice3.3.1

Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 7177/3 v  k.ú. Přerov3.4.1

Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.3.7.1

Prominutí poplatku a úroku z prodlení3.7.2

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.3

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.4

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.5

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.6

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.7

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet3.7.8

Provoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného hospodářského zájmu3.7.9

Zemník Žeravice - podnět člena Zastupitelstva města Ing. arch. Jana Horkého - vložený materiál přímo na Zastupitelstvo města4.

Rozvojové záležitosti

4.1

Změny Územního plánu města Přerova4.2

Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC5.

Školské záležitosti

5.1

Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s ekologickým výukovým programem 5.2

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 5.3

Prodloužení smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými školami a soukromou základní školou5.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek5.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s.6.

Sociální záležitosti

6.1

Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, p.o.7.

Finanční záležitosti

7.1

Rozpočtové opatření č. 257.2

Rozpočtové opatření - převody - akce nad 500 tis. Kč včetně projektových dokumentací7.3

Rozpočtové opatření - převody7.4

Rozpočtové opatření č. 1 a 27.5

Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků7.6

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení záchranářské čtyřkolky7.7

Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o.8.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

8.1

Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov8.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“9.

Různé

9.1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova9.2

Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov9.3

Volba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů Výboru pro místní části9.4

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 a obecně závazné vyhlášky č. 2/20189.5

Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.9.5.1

Zřízení oficiálních sociálních sítí města – Facebook a Instagram města. Podnět člena Zastupitelstva města Ing. arch. Jana Horkého9.5.2

Informace o připravované anketě "Senioři, řekněte nám...". příspěvek náměstka primátora Mgr. Petra Kouby9.6

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu10.

Závěr zasedání

10.1

Závěr zasedání 

21.3.2019 9:28:27 | přečteno 780x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964404
Za týden: 463693
Za den: 67729
Online návštěvníků: 900
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load