Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 5.6.2023

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení: ikona souboru5. ZM - 5. 6. 2023

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky2.

Uzavření Akcionářské smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti

2.1

Uzavření Akcionářské smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti3.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů3.1.1

Změna v personálním obsazení Výboru pro místní části4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 127 a části pozemku p.č. 130 oba v k.ú. Penčice4.1.2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 3440/5 v k.ú. Přerov4.1.3

Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov (Klivarova 6)4.1.4

Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 3163, příslušná k části obce Přerov I-Město4.1.5

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 235/8 v k.ú. Předmostí4.1.6

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové velikosti id. 1/4 pozemku p.č. 5990/3 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)4.2.1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 597/4 v k.ú. Přerov4.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 2656/3, oba v k.ú. Přerov4.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. st. 118, p.č. st. 263, p.č. st. 266, p.č. st. 267, p.č. 205/13 p.č. 205/15 a p.č. 205/23 vše v k.ú. Vinary u Přerova4.3.2

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5307/417, p.č. 5307/610, p.č. 5307/611, p.č. 5307/612, p.č. 5307/613, p.č. 5307/623, p.č. 5307/640 vše v k.ú. Přerov4.3.3

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5307/562, 5307/565, 5307/567, 5307/569, 5307/571, 5307/572, 5307/573, 5307/576, 5307/577 a 5307/578 vše v k.ú. Přerov4.3.4

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva4.3.5

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 509/17 v k.ú. Předmostí a zřízení věcného práva5.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2022

5.1

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 20226.

Finanční záležitosti

6.1

Rozpočtové opatření č. 7 a 86.2

Žádost o poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Přerov na podporu konání celostátní přehlídky sokolských loutkových divadel6.3

Žádost o poskytnutí dotace Dechovému orchestru Haná Přerov z. s. na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na Mezinárodním hudebním festivalu v italské Giulianově6.4

Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance World Cup7.

Rozvojové záležitosti

7.1

Změna Územního plánu města Přerova8.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

8.1

Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově – Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi" – schválení záměru zadat veřejnou zakázku8.2

Veřejná zakázka „Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul Na Hrázi a Sokolská" – schválení záměru zadat veřejnou zakázku9.

Školské záležitosti

2-9.1

Předřazeno

DRAGON FORCE PŘEROV z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2023 v oblasti sportu2-9.2

Předřazeno

Volejbal Přerov, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2023 v oblasti sportu2-9.3

Předřazeno

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova Přerov2-9.4

Předřazeno

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport Management s.r.o.2-9.5

Předřazeno

ZŠ U Tenisu – financování nadstandardní sportovní činnosti pro období 9/2023 – 12/20242-9.6

Předřazeno

Předání majetku z dokončeného projektu ITI ZŠ Trávník2-9.7

Předřazeno

Mimořádný dotační program na podporu sportu pro rok 202310.

Sociální záležitosti

10.1

Vyhlášení Dotačního programu na podporu všeobecného praktického lékařství pro dospělé na území města Přerova v roce 202310.2

Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubních lékařů na území města Přerova v roce 202310.3

Vyhlášení Stipendijního programu na podporu budoucích zubních lékařů na území města Přerova11.

Různé

11.1

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 202311.2

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na V. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově11.3

Nominace HC ZUBR Přerov, z.s.11.4

Obecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů11.5

Etický kodex zastupitele – staženo z projednávání

11.6

Jednací řád Zastupitelstva města Přerova11.7

Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Přerova11.8

Zásady činnosti Místních výborů statutárního města Přerova11.9

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu12.

Závěr zasedání

12.1

Závěr zasedání19.6.2023 8:40:34 | přečteno 109x | Zdeněk Daněk

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 27570
Za týden: 598344
Za den: 90606
Online návštěvníků: 1898
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load