Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru7. ZM - 26. 8. 2019

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.0

Zahájení, program, schválení ověřovatelů a ustanovení zapisovatelky1.1

Slib člena ZM1.1.1

Volba člena RM2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Zásady činnosti místních výborů2.2

Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok2.3

Informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova -převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5431/1 ost. plocha v k.ú. Přerov.


 

3.1.2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  6492/2 v k.ú. Přerov3.1.3

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. Přerov3.1.4

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky – byl stažen z pořadu jednání

3.1.5

Modernizace systému sběru odpadů v Přerově3.2.1

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí pozemků p.č.  6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky3.3.1

Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 6868/5  v  k.ú. Přerov3.3.2

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov3.3.3

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4170/6  v k.ú. Přerov.3.3.4

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2153/7  v k.ú. Přerov3.3.5

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)3.3.6

Úplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova 3.4.1

Směna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerov –  části pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov za  pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov3.4.2

Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. Předmostí za pozemek p.č. 6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 oba v k.ú. Přerov3.6.1

Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1"3.7.1

Žádost o sepsání splátkového kalendáře3.7.2

Žádost o sepsání splátkového kalendáře4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 134.2

Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 20194.3

Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná Přerov z. s.5.

Rozvojové záležitosti

5.1

Územní plán města Přerova – změny5.2

Regulační plán Michalov-Žebračka - vydání5.3

Kompenzace Dluhonicím6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Akce nad 500 tis. Kč 20196.2

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“6.3

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“6.4

Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“6.5

Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově"6.6

Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku dlužníka6.7

Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu pravomocného rozhodnutí soudu7.

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020

7.1

Vyhlášení dotačních programů pro rok 20208.

Školské záležitosti

8.1

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy 8.2

Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej 8.3

Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2019/20208.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR8.5

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s.9.

Sociální záležitosti

9.1

Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – žádost o individuální dotaci9.2

Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost o individuální dotaci10.

Různé

10.1

Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.10.2

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově.10.3

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních10.3.1

Studie proveditelnosti – Koupací biotop Velká laguna10.3.2

Omezení užívání glyfosátů na údržbu veřejných prostranství a v zemědělství10.3.3

Stanovisko města Přerova k záměru průplavu Dunaj – Odra - Labe10.4

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu11.

Závěr zasedání

11.1

Závěr zasedání 


11.9.2019 15:48:27 | přečteno 569x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972163
Za týden: 436162
Za den: 77839
Online návštěvníků: 768
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load