Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): ikona souboru8. ZM - 14. 10. 2019

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a určení zapisovatelky2.

Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

2.1

Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.3.

Informace o činnosti Rady města od 7. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.01

Odvolání z funkce člena Kontrolního výboru ZM – na stůl3.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 391 v k.ú. Újezdec u Přerova.


 

4.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/283 a části pozemku p.č. 5307/3, v k.ú. Přerov.4.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 894 a p.č. 887 v k.ú.  Henčlov.4.1.4

Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 63 v k.ú. Žeravice4.1.5

Nepeněžitý vklad nemovitých věcí a movitých věcí v majetku statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. – na stůl4.1.6

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2152/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 2155/1, vše v k.ú. Přerov – na stůl4.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov  a úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. Přerov4.3.1

Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 312/1, p.č. 312/9, p.č. 312/12, p.č. 312/15, p.č. 312/16, p.č. 312/17, p.č. 312/18, p.č. 312/19 a p.č. 312/20 v k.ú. Újezdec u Přerova4.4.1

Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. Újezdec u Přerova4.7.1

Žádost o sepsání splátkového kalendáře4.7.2

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet4.9.1

Požadavky místní části Dluhonice v souvislosti s výstavbou komunikace D1 0136 Říkovice – Přerov – na stůl5.

Finanční záležitosti

5.1

Rozpočtové opatření č. 14 a 155.2

Smlouva o úvěru - fixace úrokové sazby5.3

Obecně závazná vyhláška č.../2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů5.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. (Přerovská internetová televize)5.5

Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko - dovybavení zásahového vozu o 10 ks hadic "D"6.

Rozvojové záležitosti

6.1

Memorandum prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje6.2

Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje Územně analytické podklady7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

Dohoda akcionářů o společné strategii7.2

Schválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“8.

Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

8.1

Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a výkonnostního sportu9.

Školské záležitosti

9.1

Zřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy Němcové 169.2

Předání pozemků a dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole Přerov, Želatovská 810.

Různé

10.1

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020.10.2

Obecně závazná vyhláška č. .../2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 4/201910.3

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

  • záměr poskytnutí individuální dotace spolku Karate Přerov, z.s. (p. Slováček)

  • podpora obnovy studny na Horním náměstí (p. Schenk)

  • sochařsko-architektonická soutěž na úpravu okolí studny (p. Schenk)

  • využití dřeva pokácených lip na Horním náměstí (p. Schenk)


11.

Závěr zasedání

11.1

Závěr zasedání a pozvánka na zasedání ZM v mimořádném termínu 


23.10.2019 13:16:19 | přečteno 703x | Zdeněk Daněk

Zvukové záznamy ZM

Zvukový záznam 25. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 6. 2022 Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022 Zvukový záznam 23. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 28. 2. 2022 Zvukový záznam 22. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 12. 2021 Zvukový záznam 21. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 10. 2021 Zvukový záznam 20. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 6. 9. 2021 Zvukový záznam 19. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 6. 2021 Zvukový záznam 18. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 12. 4. 2021 Zvukový záznam 17. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 2. 2021 Zvukový záznam 16. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 12. 2020 Zvukový záznam 15. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 10. 2020 Zvukový záznam 14. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 24. 8. 2020 Zvukový záznam 13. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 8. 6. 2020 Zvukový záznam 12. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 27. 4. 2020 Zvukový záznam 11. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 3. 2. 2020 Zvukový záznam 10. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 9. 12. 2019 Zvukový záznam 9. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 7. 11. 2019 Zvukový záznam 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 14. 10. 2019 Zvukový záznam 7. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 26. 8. 2019 Zvukový záznam 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 17. 6. 2019 Zvukový záznam 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 30. 4. 2019 Zvukový záznam 4. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 2. 2019 Zvukový záznam 3. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 10. 12. 2018 Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018 Zvukový záznam 1. USTAVUJÍCÍCHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 5.11. 2018

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959380
Za týden: 448055
Za den: 49803
Online návštěvníků: 1387
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load