Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

41 km - 60 km

Tipy na výlet v okolí města Přerova

Mladečské jeskyně - 48 km

Mladečské jeskyně se nacházejí v obci Mladeč necelých 50 km od Přerova. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Délka návštěvního okruhu je 380 m s převýšením 27 m, průměrná doba prohlídky je 40 minut. Teplota vzduchu na turistické trase je 7o - 9o C, vlhkost 96 - 100 %. Významným jevem Mladečského krasu jsou geologické varhany, které kromě jeskyní představují výrazný krasový jev.


Zřícenina hradu Starý Jičín - 49 km

Velmi krásná a rozlehlá zřícenina hradu složitého vývoje leží v Moravské bráně na osamělém kopci. Ranně gotický hrad byl vystaven počátkem 13. stol. na ochranu důležité zemské cesty vedoucí z Moravy do Polska. Patří mezi vůbec nejstarší hrady, mimo zeměpanské, na Moravě. Na kamenité cestě, která vede ke starojickému hradu, asi 20 kroků za křížem, jsou ve skalnaté cestě dva otisky. Jsou prý to otisky čertova kopyta a hlavy ke kterým se pojí stará pověst.


ZOO - PARK Vyškov a DinoPark - 50 km

Areál je zaměřen především na chov primitivních i exotických druhů domácích a hospodářských zvířat. V současné době chová 410 zvířat v 80 druzích. Prostředí zahrady je doplněno malými vodními plochami propojenými umělým kaskádovitým potůčkem. Dřevěné plastiky ve tvaru koně, krokodýla, hrocha, jezevčíka, ovečky či volského potahu slouží jako houpačky, prolézačky, kladiny a podobně. V roce 2006 zde byl otevřen největší DinoPark v České republice i na Slovensku s 28 prehistorickými zvířaty v životní velikosti. Všechny exponáty jsou ozvučeny a tři z nich se i pohybují. Součástí DinoParku je 3D kino, které vás po nasazení speciálních brýlí v trojrozměrné projekci seznámí se vznikem života na zemi a uvede do doby dinosaurů.


Aquapark Vyškov - 51 km

Aquapark se skládá ze dvou samostatných částí - krytého plaveckého areálu a venkovního letního plaveckého areálu (které mezi sebou nejsou navzájem propojeny). V kryté části jsou k dispozici bazén 25 x 12,5m, masážní lavice, dnový vzduchový rošt, vodní chrlič, dětský vodní hřib, bazének pro nejmenší děti (hrad), vzduchová masážní lůžka, velký vodní hřib, dva tobogány, vzduchová masážní lůžka, divoký kanál, vířivá vana a finská sauna. Letní areál nabízí vyhřívaný bazén 50 x 21m a dětské brouzdaliště.


Zámek Kunín - 51 km

Zámek Kunín patří mezi největší klenoty barokní architektury severní Moravy a Slezska. Na místě původní tvrze jej v letech 1726 - 1734 nechali vystavět členové hraběcího rodu Harrachů. Architektem zámku byl Lucas von Hildebrandt – významný stavitel, který projektoval například také honosné letní sídlo prince Evžena Savojského ve Vídni.

Dnes je zámek majetkem obce Kunín a je přístupný veřejnosti.


Nový Jičín - 52 km

Město leží pod zříceninou hradu Starý Jičín a návštěvníkům nabízí s množstvím památek, které jsou soustředěny do centra města a tvoří městskou památkovou rezervaci. Jejím srdcem je jedinečné čtvercové náměstí, které nemá u nás obdoby, s mnoha historickými domy a s podloubím na všech čtyřech stranách a také Žerotínský zámek, který stojí v jeho těsné blízkosti. Ten je sídlem Muzea Novojičínska se stálou expozicí klobouků, které se ve městě stále vyrábějí.


Hrad Sovinec - 53 km

Nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál je hrad Sovinec na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Hrad založili těsně před rokem 1332 příslušníci rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu „páni ze Sovince“. Hrad Sovinec patřil mezi obranné hrady a střežil cestu vedoucí z Olomouce do Slezska. V rekonstruovaných prostorách hradu (Jižní palác, purkrabství, konírny, tzv. Remter, budovy bran) jsou instalovány expozice týkající se historie objektu, hlavní věž hradu poskytuje výhled pěkný výhled na okolní přírodu.


Archeoskanzen Modrá - 53 km

Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Skanzen-sídliště se člení na funkční celky a areály. První představuje opevnění se vstupní branou a strážními věžemi. Na něj navazuje areál sídlištně-hospodářský, který plynule přechází v areál mocenský. Poněkud osamoceně stojí areál církevní. Okruh skanzenem uzavírá řemeslnický areál a informační centrum se zázemím.


Velehrad - 54 km

Velehrad patří k nejvýznačnějším poutním místům v České republice. Je úzce spojen s tradicí cyrilometodějskou. Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě. U příležitosti jubilea 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v r. 1985 věnoval papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů na světě. V podzemí baziliky je přístupné lapidárium. A dne 22. dubna 1990 se zde uskutečnila návštěva papeže Jana Pavla II. Bazilika s přilehlými budovami a areálem byla v dubnu 2008 prohlášena za národní kulturní památku. V těsném sousedství Velehradu (asi 1 km od baziliky) můžete navštívit Archeoskanzen Modrá.


Javoříčské jeskyně - 58 km

Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná část jeskyní byla objevena již v roce 1938. Celková délka všech známých chodeb dosahuje přes 4000 metrů. Při návštěvě si můžete dle svých možností vybrat prohlídkové trasu dlouhou 800 nebo krátkou 450 metrů. Javoříčské jeskyně jsou unikátní svoji bohatou, zachovalou a rozmanitou krápníkovou výzdobou. Patří mezi nejkrásnější jeskyně v České republice.


Luhačovice - 59 km

Luhačovice jsou především lázeňským městem, protože se zde nachází 4. největší lázně v Česku. Lázně Luhačovice vděčí za svůj věhlas především minerálním pramenům - vyvěrá zde celkem šest přírodních pramenů a desítky pramenů navrtaných. Luhačovice jsou známé i svou jedinečnou architekturou, především domy architekta Dušana Jurkoviče. Příjemné místo k relaxaci je i luhačovická přehradní nádrž.


Valašské muzeum v přírodě - Rožnov pod Radhoštěm - 60 km

Valašské muzeum se skládá ze tří samostatných částí. Dřevěné městečko prezentuje způsob života na malém městečku v období od poloviny 19. století až po první čtvrtinu století dvacátého. Obraz městečka tvůrci muzea vytvořili pomocí originálních budov přenesených z rožnovského náměstí, které jsou postupem času doplňovány o další stavby, originály i kopie. V Mlýnské dolině jsou umístěny valcha, mlýn, pila a lisovna oleje z 18. století. Všechny mechanismy s výjimkou lisovny jsou poháněny vodní silou. Valašská dědina představuje hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárnu.


Hrad Bouzov - 60 km

Dnešní podobu získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech 1895- 1910. Romantickou přestavbou vznikla dokonalá představa mohutného středověkého sídla, v jehož objektech se prolíná několik uměleckých slohů, zvláště gotika a renesance. Historickou a uměleckou hodnotu umocňuje množství významných starých uměleckých děl. Hrad je plně zařízen a vybaven. Mobiliář pochází převážně ze soukromých sbírek arcivévody Evžena Habsburského.


Zámek Buchlovice - 60 km

Zámek Buchlovice, ležící nedaleko majestátního hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Zcela mimořádný význam má také barokní zahrada a rozsáhlý anglický park, řazený mezi nejkrásnější historické zahrady u nás. Kromě samotného zámku a parku mohou návštěvníci zhlédnout unikátní sbírku fuchsií, tematické výstavy, galerii vín a nejrůznější kulturní akce.


Štramberk – 60 km

Městečko Štramberk, ležící v centru Štramberské vrchoviny, bývá pro svou malebnost nazýváno „Moravský Betlém“. Dominantu města tvoří velká válcová věž zvaná Trúba, která je součástí zříceniny hradu Strallenberg. Pod zříceninou hradu mohou návštěvníci města obdivovat unikátní soubor roubených chalup z 18. a 19. století. Štramberk je kromě svého unikátního architektonického dědictví znám také díky cukrářskému výrobku – tzv. „štramberským uším“, které připomínají vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem roku 1241.

10.8.2008 18:07:12 - aktualizováno 6.11.2015 10:41:37 | přečteno 910x | webmaster
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 357150
Za den: 47920
Online návštěvníků: 1191
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load