Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
24.6.2022 - 2.7.2022 Návrh programu 88. schůze Rady města Přerova Magistrát města Přerova Návrh programu
24.6.2022 - 10.7.2022 oznámení o zahájení řízení - Svrčov, obnova vNN, kNN Magistrát města Přerova Oznámení
24.6.2022 - 10.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
24.6.2022 - 10.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
24.6.2022 - 10.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
24.6.2022 - 10.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
24.6.2022 - 10.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
24.6.2022 - 10.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
24.6.2022 - 15.7.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834011, Přerov IV- Kozlovice nezařazené Informace
24.6.2022 - 25.7.2022 KoPÚ Popovice u Přerova - oznámení o vystavení návrhu komplexních úprav Pozemkový úřad Oznámení
24.6.2022 - 31.5.2023 Oznámení - Lex Ukrajina II. - upuštění od některých správních poplatků na úseku matriky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Palackého Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové obecné vyhr. park. stání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - úprava komunikace (lávka pro pěší) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - lávka pro pěší Dluhonice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.6.2022 - 9.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - podnět SVJ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.6.2022 - 13.7.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060842760, Přerov I-Město , ul Skopalova nezařazené Informace
23.6.2022 - 9.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - stavební úpravy krajských silnic po stavbě D1, Výkleky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.6.2022 - 8.7.2022 rozhodnutí o dělení pozemků: Dělení pozemku parcelní č. 6609/1 a scelování pozemku parcelní č. 6609/2 v katastrálním území Přerov Magistrát města Přerova Rozhodnutí
22.6.2022 - 8.7.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
22.6.2022 - 8.7.2022 Oznámení o zahájení řízení - FIS_FTTH_CZ_3204_79002_20092_Prerov_ Digitální optická síť T-Mobile Magistrát města Přerova Oznámení
22.6.2022 - 8.7.2022 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: FIS_FTTH_CZ_3202_79002_20092_Přerov_lokalita_4 Magistrát města Přerova Oznámení
22.6.2022 - 8.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Oprava vodovodu Kojetín Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.6.2022 - 8.7.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
22.6.2022 - 8.7.2022 Územní rozhodnutí - CDP Přerov Krajské úřady Veřejná vyhláška
22.6.2022 - 8.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - doplnění VDZ - neprovedení svozu odpadu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.6.2022 - 8.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Svatovavřinecké hody 2022 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - GEROY 2022 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 29.7.2022 Elektronická dražba NV - 177 Ex 100/20-551, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
21.6.2022 - 19.8.2022 Elektronická dražba NV - 167 Ex 140193/13-383, kú. Čekyně Exekutorské úřady Dražební vyhláška
21.6.2022 - 1.8.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_doplnění červenec 2022 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Dubská pouť Na Andílka Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce RD, návoz materiálu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - skládání nákladu modulového domu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - prodloužení původního stanovení (havarijní stav propustku) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.6.2022 - 6.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - výměna sloupu vysokého napětí Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.6.2022 - 9.7.2022 Vyhlášení VŘ - referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství Odboru STAV Magistrát města Přerova Výběrové řízení
20.6.2022 - 6.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Velká Dlážka - Hranická Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.6.2022 - 6.7.2022 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - rozhodnutí - prodloužení platnosti Magistrát města Přerova Stavební povolení
20.6.2022 - 6.7.2022 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - rozhodnutí - prodloužení platnosti Magistrát města Přerova Stavební povolení
17.6.2022 - 3.7.2022 Oznámení o vyhlášení Nařízení č. 5/2022 ve Sbírce právních předpisů ÚSC Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
17.6.2022 - 5.7.2022 Oznámení o projednávání zprávy o uplatňování územního plánu Sušice nezařazené Veřejná vyhláška
17.6.2022 - 3.7.2022 rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu: Kanalizační řád pro kanalizační systém splaškových odpadních vod obcí Polkovice, Oplocany, Lobodice Magistrát města Přerova Rozhodnutí
17.6.2022 - 3.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - posun DZ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17.6.2022 - 3.7.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
17.6.2022 - 3.7.2022 Oprava místní komunikace a dešťové kanalizace na parcele 74/2, Sušice - rozhodnutí - společné povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
17.6.2022 - 3.7.2022 Záměry z 87. RM, záměr z 72. RM a záměr z 38. KZ Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
16.6.2022 - 2.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce plynové stanice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16.6.2022 - 2.7.2022 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2022 ve Sbírce právních předpisů ÚSC Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
15.6.2022 - 1.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava kanalizace Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.6.2022 - 21.7.2022 Elektronická dražba NV - 143 Ex 00193/17-490, kú. Lobodice Exekutorské úřady Dražební vyhláška
15.6.2022 - 1.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Horkovodní přípojka pro novou radnici Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.6.2022 - 5.8.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_červenec 2022 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
15.6.2022 - 1.7.2022 oznámení o zahájení řízení - jednání: Změna druhu pozemku z orné půdy na zahradu na pozemku parcelní č. 843/1 v katastrálním území Kokory Magistrát města Přerova Oznámení
15.6.2022 - 1.7.2022 Stanovení PÚP - silnice č. I/55 v Přerově, ul. Komenského a Velké Novosady Krajské úřady Veřejná vyhláška
15.6.2022 - 1.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Krajská soutěž v požárním sportu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.6.2022 - 1.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - "Občan a bezpečnost" Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14.6.2022 - 15.9.2022 Dotační program na podporu zubního lékařství v Přerově Magistrát města Přerova Smlouvy, grantový program, zdravotnictví
14.6.2022 - 30.8.2022 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace Krajské úřady Výběrové řízení
14.6.2022 - 14.8.2022 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oldřichov Magistrát města Přerova Oznámení
13.6.2022 - 29.6.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - úprava parkoviště Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.6.2022 - 14.7.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Lobodice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.6.2022 - 8.7.2022 Elektronická dražba MV -203 Ex 28233/21 (275 palet zdravotnického materiálu) Exekutorské úřady Dražební vyhláška
7.6.2022 - 23.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru nutriční terapeut (ambulantní péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území Olomoucký kraj nezařazené Výběrové řízení
2.6.2022 - 4.12.2022 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky - Vinary u Přerova Pozemkový úřad Informace
1.6.2022 - 19.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
1.6.2022 - 19.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
26.5.2022 - 1.7.2022 Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/lku mateřské školy Veselíčko nezařazené Výběrové řízení
25.5.2022 - 12.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
25.5.2022 - 12.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
23.5.2022 - 8.7.2022 Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Rokytnice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Magistrát města Přerova Informace
18.5.2022 - 18.7.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_doplnění červen Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
16.5.2022 - 14.7.2022 203 Ex 16465/20 Dražební vyhláška NV-elektronická dražba Exekutorské úřady Dražební vyhláška
11.5.2022 - 11.7.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_květen, červen 2022 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
11.5.2022 - 21.7.2022 Počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volby do obecních zastupitelstev Magistrát města Přerova Volby
10.5.2022 - 20.7.2022 Kam podávat kandidátní listiny - registrační úřad Magistrát města Přerova Volby
28.4.2022 - 23.7.2022 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 Magistrát města Přerova Volby
26.4.2022 - 28.7.2022 Dotační program na podporu zdravotních služeb 2022 Magistrát města Přerova Smlouvy, grantový program, zdravotnictví
17.3.2022 - 3.7.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události Magistrát města Přerova Rozhodnutí
15.3.2022 - 28.12.2295 Aktualizace seznamu NIV - 093/2022 - Přerov nezařazené Výzva
10.3.2022 - 1.10.2022 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Magistrát Přerov Krajské úřady Oznámení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2021 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2019 Magistrát města Přerova Vyhlášení
21.9.2021 - 6.7.2295 Aktualizace seznamu NIV - 09/2021 - Přerov nezařazené Výzva
14.4.2021 - 27.1.2295 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
28.7.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 33784/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
6.4.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 17110/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
10.12.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
2.9.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy nezařazené Veřejná vyhláška
6.5.2019 - 17.2.2293 Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet Magistrát města Přerova Oznámení
1.11.2018 - 15.8.2292 Veřejná zakázka "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
25.10.2018 - 8.8.2292 Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Magistrát města Přerova Oznámení
28.3.2018 - do odvolání Rozpočtová odpovědnost - Sdružení obcí střední Moravy nezařazené Oznámení
31.3.2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
16.2.2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO Magistrát města Přerova Oznámení
14.4.2016 - 1.1.2027 Veřejná zakázka Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy - PRI-PZD Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
1.3.2016 - do odvolání Informace o všech uzavřených veřejnoprávních smlouvách na úseku přestupků - ESŽ-PREST Magistrát města Přerova Informace
7.4.2015 - do odvolání Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na MMPr-VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Informace
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 505128
Za den: 66431
Online návštěvníků: 1371
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load