Ing. Tomáš Navrátil

Ing. Tomáš Navrátil

Funkce:POVĚŘENÝ NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
Detail funkce:První náměstek zastupuje primátora města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci. Náměstek primátora dále plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v rámci samostatné působnosti v oblasti školství, zdravotnictví, sportu, sociálních záležitostech a grantové politiky, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených tématech.
Umístění:vchod nám. T.G.Masaryka 2 -> podlaží 1. -> dveře 23b
Pracovní zařazení:PRIMÁTOR -> POVĚŘENÝ NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
E-mail:tomas.navratil@prerov.eu
Telefon: +420 581 268 413