Vrána Petr

Ing. Petr Vrána

Funkce:PRIMÁTOR
Detail funkce:Primátor plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti v otázkách rozpočtu města, financí a kultury.
Umístění:vchod nám. T.G.Masaryka 2 -> podlaží 1. -> dveře 23a
Pracovní zařazení:PRIMÁTOR
E-mail:primator@prerov.eu
Telefon: +420 581 268 410