Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
22.3.2023 - 11.4.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
22.3.2023 - 11.4.2023 Záměry z 13. RM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
22.3.2023 - 24.4.2023 KoPÚ Lověšice u Přerova - Oznámení o vystavení návrhu nového uspořádání pozemků Pozemkový úřad Oznámení
21.3.2023 - 6.4.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
21.3.2023 - 25.3.2023 Návrh programu 14. schůze Rady města Přerova_2023 Magistrát města Přerova Návrh programu
21.3.2023 - 6.4.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
20.3.2023 - 5.4.2023 Oprava chodníků v obci Stará Ves - zahájení řízení o změně stavby před dokončením Magistrát města Přerova Oznámení
20.3.2023 - 15.4.2023 Vyhlášení VŘ - Referent/ka oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací Odboru řízení projektů a investic Magistrát města Přerova Výběrové řízení
20.3.2023 - 5.4.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Želdatlon 2023 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.3.2023 - 11.5.2023 Elektronická dražba NV - 203 EX 32137/21-83, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
20.3.2023 - 5.4.2023 Kokory, Altýře, obnova vNN, kNN, Magistrát města Přerova Rozhodnutí
17.3.2023 - 3.4.2023 Kompenzace Dluhonice - PD chodníky a parkovací plochy, rozhodnutí - stavební povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
17.3.2023 - 3.4.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
17.3.2023 - 3.4.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - úprava DZ u OD Kaufland Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17.3.2023 - 3.4.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - zvýšení bezpečnosti provozu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17.3.2023 - 3.4.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhr. park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
17.3.2023 - 7.4.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060884879, Přerov II-Předmostí, Přerov V-Dluhonice, Přerov X-Popovice nezařazené Informace
17.3.2023 - 3.4.2023 KoPÚ na části k.ú. Přerov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky (geotechnický průzkum) Pozemkový úřad Oznámení
17.3.2023 - 31.3.2023 Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Přerov nezařazené Pozvánka
17.3.2023 - 3.4.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
16.3.2023 - 3.4.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - skládání materiálu na střechu BD Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16.3.2023 - 3.4.2023 oznámení o zahájení řízení: Veřejné osvětlení v obci Beňov Magistrát města Přerova Oznámení
16.3.2023 - 3.4.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Dálnice D1 stavba 0136 Říkovice -zúžení jízdního profilu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16.3.2023 - 17.4.2023 EIA - Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov Krajské úřady Informace
15.3.2023 - 22.3.2023 Návrh programu 13. schůze Rady města Přerova Magistrát města Přerova Návrh programu
15.3.2023 - 31.3.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
15.3.2023 - 31.3.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
15.3.2023 - 31.3.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání ZTP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.3.2023 - 31.3.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
15.3.2023 - 31.3.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
15.3.2023 - 31.3.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
15.3.2023 - 31.3.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - "dálnice D1 stavba 0136 Říkovice-Přerov" Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14.3.2023 - 14.4.2023 Elektronická dražba NV - 225 EX 00798/21-430, kú. Měrotín Exekutorské úřady Dražební vyhláška
14.3.2023 - 30.3.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - revitalizace zeleně Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14.3.2023 - 30.3.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava pískových cest v Michalově (uložení materiálu) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14.3.2023 - 30.3.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
14.3.2023 - 30.3.2023 výběrové řízení byt nájem Městské úřady, magistráty Výběrové řízení
14.3.2023 - 30.3.2023 Pozvánka na řádnou valnou hromadu Honební společenstvo Předmostí nezařazené Pozvánka
13.3.2023 - 29.3.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Kraslicovník Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.3.2023 - 29.3.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - 40. ročník ČSL jazzový festival Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.3.2023 - 29.3.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhr. park. stání pro ZTP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.3.2023 - 29.3.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - zajištění obslužnosti hydrantu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.3.2023 - 29.3.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - doplnění DZ na vjezd na parkoviště za BUS nádražím Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.3.2023 - 29.3.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - zajištění BESIP při výjezdu u domova pro seniory, Tovačov Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.3.2023 - 29.3.2023 Opravné rozhodnutí - cj. KUOK 31586/2023 Krajské úřady Veřejná vyhláška
13.3.2023 - 29.3.2023 Oznámení o zahájení územního řízení (modernizace trati brno - Přerov) Krajské úřady Veřejná vyhláška
13.3.2023 - 29.3.2023 Rozhodnutí - stavební povolení : zateplení domu, oprava střechy a lodžií bytového domu č.p. 2721 v Přerově, Nábř. Dr. E. Beneše 5 Magistrát města Přerova Rozhodnutí
13.3.2023 - 31.3.2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/002/2023 - kú. Bělotín nezařazené Dražební vyhláška
10.3.2023 - 27.3.2023 Rozhodnutí o odvolání Krajské úřady Veřejná vyhláška
10.3.2023 - 27.3.2023 Rozhodnutí Krajské úřady Veřejná vyhláška
10.3.2023 - 27.3.2023 Nařízení jednání: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, V403/803 - na p.č. Magistrát města Přerova Nařízení
9.3.2023 - 27.3.2023 Uvědomění o zahájení řízení: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, V403/803 - na p.č. Magistrát města Přerova Oznámení
9.3.2023 - 27.3.2023 Rozhodnutí o odvolání Krajské úřady Veřejná vyhláška
9.3.2023 - 12.4.2023 Vyhlášení VŘ - GIS specialista/specialistka oddělení informačních a komunikačních služeb Odboru vnitřní správy Magistrát města Přerova Výběrové řízení
8.3.2023 - 24.3.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - "Domov Alzheimer Přerov" Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.3.2023 - 24.3.2023 Oznámení o vyhlášení Nařízení č. 1/2023 ve Sbírce právních předpisů ÚSC Magistrát města Přerova Nařízení
8.3.2023 - 24.3.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava chodníku ul. Na Odpoledni Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.3.2023 - 24.3.2023 Usnesení-ustanovení opatrovníka: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, V403/803 - na p.č. Magistrát města Přerova Usnesení
8.3.2023 - 24.3.2023 výběrové řízení byt nájem Jižní čtvrť IV/15 Městské úřady, magistráty Výběrové řízení
8.3.2023 - 24.3.2023 Záměr z 88. RM a záměr z 26. ZM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
8.3.2023 - 24.3.2023 Záměry z 11. RM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
7.3.2023 - 23.3.2023 rozhodnutí - společné povolení: Výměna autoskel, výstavba nové haly v blízkosti areálu STK Magistrát města Přerova Rozhodnutí
7.3.2023 - 23.3.2023 oznámení o zahájení územního řízení "Kanalizace Buk - kanalizační přípojky" Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.3.2023 - 22.3.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - garáže - Kozlovská Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.3.2023 - 22.3.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.3.2023 - 30.3.2023 Elektronická dražba dobrovolná č.j. 718/2022-2, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
6.3.2023 - 22.3.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - GASTRO KRÁSNO CUP 2023 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.3.2023 - 22.3.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - obnova místní komunikace - zjednosměrnění Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
6.3.2023 - 22.3.2023 II/436 Přerov, ul. Kojetínská, rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí Magistrát města Přerova Rozhodnutí
6.3.2023 - 20.4.2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Oldřichov Magistrát města Přerova Oznámení
6.3.2023 - 22.3.2023 Oznámení o zahájení řízení: společné povolení - Obec Nelešovice - vodovod Magistrát města Přerova Oznámení
3.3.2023 - 1.4.2023 Vyhlášení VŘ - referent/ka oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrát města Přerova Výběrové řízení
28.2.2023 - 31.3.2023 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: D55, stavba 5502 Kokory - Přerov Magistrát města Přerova Oznámení
27.2.2023 - 2.1.2024 Aktualizace seznamu NIV - 02/2023 - Přerov nezařazené Výzva
23.2.2023 - 1.9.2023 Oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Rostislav Procházka Krajské úřady Oznámení
22.2.2023 - 30.3.2023 Elektronická dražba NV - 129 EX 3101/21-85, kú Lobodice Exekutorské úřady Dražební vyhláška
22.2.2023 - 31.3.2023 Elektronická dražba NV - 099 EX 3617/21-84, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
22.2.2023 - 24.3.2023 úřední deska Městské úřady, magistráty Nabídka
17.2.2023 - 31.3.2023 Elektronická dražba dobrovolná č.j. 719/2022-2, kú. Čekyně Exekutorské úřady Dražební vyhláška
17.2.2023 - 13.4.2023 Elektronická dražba NV - 203 EX 39582/17, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
15.2.2023 - 29.3.2023 Dražební vyhláška, č.j. 110 EX 3908/11-2451, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
9.2.2023 - 23.3.2023 Dražební vyhláška, nemovitosti k.ú. Přerov, ostatní dopravní plocha Exekutorské úřady Dražební vyhláška
8.2.2023 - 12.4.2023 Sdělení záměru OK - informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek Krajské úřady Informace
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2022 Magistrát města Přerova Vyhlášení
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2021 Magistrát města Přerova Vyhlášení
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2023 - 23.3.2023 Elektronická dražba dobrovolná č.j. 725/2023-1, kú. Přerov nezařazené Dražební vyhláška
10.1.2023 - 22.12.2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Magistrát města Přerova Oznámení
9.1.2023 - 1.7.2023 Oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Zdeňka Milfajta Krajské úřady Oznámení
5.1.2023 - 7.7.2023 Šětření k majiteli nalezeného jízdního kola nezařazené Výzva
15.12.2022 - 26.3.2023 Oznámení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Přestavlky Magistrát města Přerova Volby
2.12.2022 - 1.6.2023 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v K.Ú.Vinary u Přerova Pozemkový úřad Informace
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
16.11.2022 - 2.1.2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Magistrát města Přerova Oznámení
4.11.2022 - 1.1.2024 Opatření obecné povahy 1/2022 nezařazené Veřejná vyhláška
15.9.2022 - 29.6.2296 Aktualizace seznamu NIV - 09/2022 - Přerov nezařazené Výzva
24.6.2022 - 31.5.2023 Oznámení - Lex Ukrajina II. - upuštění od některých správních poplatků na úseku matriky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.9.2021 - 6.7.2295 Aktualizace seznamu NIV - 09/2021 - Přerov nezařazené Výzva
14.4.2021 - 27.1.2295 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení