Zápisy z jednání výboru pro místní části

Volební období  2022 - 2026 

Zveřejňována je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Číslo DATUM VYDÁNÍEV. ČÍSLODOKUMENT
4. 24.08.2023 Zápis_04 Zápis ze 4. jednání výboru 
  3. 22.06.2023 Zápis_03  Zápis z 3. jednání výboru
 2.11.05.2023  Zápis_02 Zápis z 2. jednání výboru
 1.23.03.2023  Zápis_01 Zápis z 1. jednání výboru