Přerovští sportovci se mohou ucházet o 4 miliony. Vyhlášen byl mimořádný dotační program

Mimořádný dotační program na podporu sportu vyhlásili na svém dubnovém jednání přerovští zastupitelé. Mezi sportovce bude rozdělena částka ve výši 4 miliony korun, žádosti budou přijímány od 9. do 12. května. „Museli jsme najít zdroje na pokrytí mimořádného dotačního programu, podporujícího zejména sport dětí a mládeže. Bez toho by mnoho klubů a sportovců mělo existenční problémy,“ vysvětlil primátor Petr Vrána.

Do běžného každoročního dotačního programu pro rok 2023 šlo do sportu 13 milionů 750 tisíc korun. Další částka ve výši 3 miliony 800 tisíc korun putovala letos do podpory vrcholového a výkonnostního sportu dospělých. Peníze klubům ale stály chyběly. „Nakonec jsme se rozhodli vyhlásit ještě mimořádný dotační program, který má částkou 4 miliony korun podpořit sportovní kluby a oddíly, které musejí bojovat s aktuální ekonomickou krizí, jejímž důsledkem je narůstající inflace, zvyšování cen energií, nákladů na pohonné hmoty a podobně,“ uvedl radní Michal Zácha.

Dotační program – včetně formuláře a povinných příloh – je od 4. dubna na webových stránkách města. Tiskopisy jsou k dispozici také na odboru sociálních věcí a školství a v Městském informačním centru. Žádosti je možno odevzdat na podatelně magistrátu v Bratrské ulici 34, v případě elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem je možno žádost zaslat na adresu: posta@prerov.eu, nebo doručit datovou zprávou do datové schránky – ID: etwb5sh.  

Průběžný dotační program

Kromě toho je stále otevřena možnost čerpat peníze pro sport v rámci dotačního programu B, který je takzvaně průběžný. V kase města je pro tento účel rezervována částka ve výši 458 tisíc 480 korun. „Protože chceme podpořit žadatele, kteří se nominují do sportovních soutěží – a v době podávání žádostí do běžného dotačního programu ještě o těchto akcích nevěděli – otevřeli jsme i takzvaný dotační program B, v rámci něhož se shromažďují žádosti až do 15. září,“ doplnil radní Zácha.

Propagace hokeje a města

Zastupitelé včera rovněž odsouhlasili 9 milionů 600 tisíc korun pro hokejisty. HC ZUBR Přerov s.r.o. – který je servisní organizací HC ZUBR – se zavázal za tuto částku po dobu dvou sezón propagovat město Přerov. „Vzhledem k tomu, že hokej vytváří dobré jméno Přerova, je marketingově efektivní spojit propagaci města právě s tímto odvětvím. Pro cílenou reklamu města je výhodné využít exponovaného prostředí hokejového klubu HC ZUBR,“ konstatoval přerovský primátor Petr Vrána.