Listopad 2006 - fotografie ze stavby Domova důchodců v Přerově

Původní stav objektu před zahájením rekonstrukce.
11_2006_111_2006_211_2006_411_2006_511_2006_3