Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení

V souladu s vnitřním předpisem města Přerova bylo provedeno hodnocení práce některých ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov.

Jednalo se o ředitele ZŠ U tenisu, ZŠ Trávník, MŠ Radost Kozlovská ul., MŠ U tenisu a školní jídelny U tenisu..

Rada města po projednání schválila výsledky hodnocení. Po vyhodnocení závěrečných výsledků hodnocení bylo konstatováno, že všichni hodnocení ředitelé nadále zůstávají ve svých funkcích.

Ve 2. pololetí roku 2010 bude realizováno hodnocení práce ředitelů dalších 5 příspěvkových organizací. Výsledky své práce budou obhajovat ředitelé ZŠ Velká Dlážka, ZŠ a MŠ z Předmostí, MŠ ul. Komenského, MŠ ul. Kouřilka a Zařízení školního stravování Kratochvílova ul.