Statistické informace

Počet obyvatel statutárního města Přerova k 1. 1. 2022

Městská část

Celkem

Muži

Ženy

Přerov I - Město

31 933

15 273

16 660

Přerov II - Předmostí

4 076

1 939

2 137

Přerov III - Lověšice

520

246

274

Přerov IV - Kozlovice

593

305

288

Přerov V - Dluhonice

363

186

177

Přerov VI - Újezdec

899

441

458

Přerov VII - Čekyně

666

328

338

Přerov VIII - Henčlov

535

269

266

Přerov IX - Lýsky

191

96

95

Přerov X - Popovice

253

127

126

Přerov XI - Vinary

750

362

388

Přerov XII - Žeravice

564

297

267

Přerov XIII - Penčice

299

155

144

CELKEM

41 642

20 024

21 618

Cizinci s pobytem v Přerově (k 1. 1. 2022): celkem 1 164 (muži: 740, ženy: 424), z toho trvalý pobyt: 742, přechodný pobyt: 422

Celková výměra pozemků katastrálního území Přerov k 9. 3. 2017

dle www.cuzk.cz

Městská část

Výměry

Přerov I - Město

21606135 m²

Přerov II - Předmostí

4185977 m²

Přerov III - Lověšice

2037389 m²

Přerov IV - Kozlovice

2362179 m²

Přerov V - Dluhonice

4361003 m²

Přerov VI - Újezdec

2629077 m²

Přerov VII - Čekyně

4098817 m²

Přerov VIII - Henčlov

3620926 m²

Přerov IX - Lýsky

2252273 m²

Přerov X - Popovice

1598086 m²

Přerov XI - Vinary

2873414 m²

Přerov XII - Žeravice

2824698 m²

Přerov XIII – Penčice

2200981 m²

Přerov XIV - Penčičky

1798380 m²

CELKEM

58 449 335 (5 845 ha) 


Správní obvody statutárního města Přerova k 1. 1. 2022

Správní obvody

Počet obcí,
vč. statutárního města Přerov

Počet obyvatel (občanů ČR)
vč. statutárního města Přerov + cizinci s pobytem

s působností matričního úřadu

12

46 024 + 1 196

s působností stavebního úřadu

37

62 232+ 1 399

s pověřeným obecním úřadem

50

66 797 + 1 502

s rozšířenou působností

59

78 468+ 1 724

Do správního obvodu Matričního úřadu Přerov patří tyto obce:

Přerov, Bezuchov, Bochoř, Lazníčky, Lazníky, Oprostovice, Podolí, Tučín, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Želatovice

Do správního obvodu Stavebního úřadu Přerov patří tyto obce:

Přerov, Beňov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Citov, Čelechovice, Dobrčice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kokory, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Nelešovice, Oldřichov, Pavlovice u Přerova, Podolí, Prosenice, Přestavlky, Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Sušice, Šišma, Troubky, Tučín, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Želatovice