Platby v hotovosti

Při platbě v hotovosti na pokladnách Statutárního města Přerov předkládejte pro urychlení a identifikaci účelu platby VS (variabilní symbol). Údaj je uveden na složence, smlouvě, platebním výměru a dalších písemnostech. 

Při opakované platbě možno použít údaje ze staršího příjmového dokladu (platby poplatků za psa a komunální odpad, nájemné ...). 

Platby můžete realizovat na pokladnách se sídlem na  Bratrské 34 a TGM 16 (zde je omezená kapacita z důvodu přednostních plateb za vystavování dokladů - OP, pas, ŘP) a registraci vozidel.

Úřední hodiny, kontaktní spojení