Podnikatel

Město Přerov je situováno v jihovýchodní části Olomouckého kraje.

Je správním, investičním, podnikatelským, kulturním, vzdělávacím i sportovním centrem pro široký region.

Město získává svou výhodu také v oblasti dopravy - je dopravním uzlem nadregionálního významu. Prochází jím významné evropské železniční koridory i silniční tahy. V nejbližších letech bude město napojeno na dálnici D1. Dva kilometry od města je umístěno letiště se smíšeným provozem, které splňuje mezinárodní parametry.

Vlastní poloha města na okraji Moravské brány Hané s rozvinutým průmyslem a důležitým dopravním uzlem v železniční a silniční dopravě určuje sídelní útvar Přerov jako prostor výrazně polyfunkčního charakteru. Na území města se nachází celá řada podnikatelských subjektů, které napomáhají k rozvoji města a regionu jako celku. Město má dle územního plánu plochy a prostory vhodné pro nové investory.

V současné době zde žije asi 46 tisíc obyvatel. Pro rozvoj investic je velkou výhodou vysokoškolské studium přímo ve městě a široká nabídka středoškolských oborů.Většina osob pracuje v oblasti průmyslu. Mezi významné zaměstnavatele patří Meopta - optika s.r.o., PRECHEZA, a.s. aj.