Prezident ČR v Přerově

fotografie ze dne 16. června 2010, náměstí TGM