Náměstci primátora 2010 - 2014

Náměstci primátora jsou voleni zastupitelstvem, kterému jsou ze své činnosti odpovědní. Zastupitelstvo města Přerova zvolilo tři náměstky:

Mgr. Josef KulíšekMgr. Josef Kulíšek

1. náměstek - určený Zastupitelstvem města Přerova k zastupování primátora města Přerova

plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru koncepce a strategického rozvoje, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech.

Poštovní adresa: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Sídlo: nám.T.G.Masaryka č.2, 750 02 Přerov
Telefon: 581 268 410, fax 581 268 409
Email:
josef.kulisek@prerov.eu

Osobní informace: Mgr. Josef Kulíšek

Zácha Michal, DiS.Michal Zácha, DiS.

plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru správy majetku a komunálních služeb, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech.

Poštovní adresa: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Sídlo: nám.T.G.Masaryka č.2, 750 02 Přerov
Telefon: 581 268 486, fax 581 268 409
Email:
michal.zacha@prerov.eu

Osobní informace: Michal Zácha, DiS.

Mgr. Dušan HluzínMgr. Dušan Hluzín

plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru sociálních věcí a školství, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech.

Poštovní adresa: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Sídlo: nám.T.G.Masaryka č.2, 750 02 Přerov
Telefon: 581 268 413, fax 581 268 409
Email:
dusan.hluzin@prerov.eu

Osobní informace: Mgr. Dušan Hluzín